Gemeenteraadsverkiezingen – Speerpunten N-VA Zwaln 2018-2024

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog een eindje weg maar de lijstvormingen en de programma’s worden stilaan ingevuld.

De Zwalmse N-VA is de eerste partij die met concrete programmapunten naar buiten komt.

De N-VA zet veel in op erfgoed, veiligheid en openbaarheid.

Peter Van Den Haute: “Blind verkopen van kerken is geen oplossing.”

SPEERPUNTEN N-VA ZWALM 2018-2024

Lijsttrekker Peter Van Den Haute: “ Erfgoed: schooltjes en kerken worden zoveel mogelijk opnieuw ten dienste van de dorpsbewoners gesteld. Een dorpshuis in elk dorp: voor de plaatselijke verenigingen, voor een ontbijt, een ontmoeting, aperitief, boerenmarktje, pop-up activiteit, concert… Specifiek wordt Wijlegem een open fietskapel, Dikkele een concert- en tentoonstellingskerk, Hundelgem wordt overgedragen aan de school, enz. Er komt een urnenkerk, een museumkerk, andere dorpskerken krijgen vergadergelegenheid, … Hiermee versterken we het sociaal weefsel van de Zwalmse dorpen en verhogen we de aantrekkelijkheid voor wandel- en fietstoerisme. Dit impliceert een nieuw en beter doordacht kerkenplan. Het blind verkopen van de kerken is geen oplossing.”

Sfeerpunten

 • Een funerair plan wordt opgemaakt met het behoud van de kerkhoven rondom de kerk, de creatie van een urnenkerk, een sterretjesweide, een strooiweide, zo mogelijk een levensbos.
 • Herbekijken van de politiezone (in functie ook van eerstelijnszorgzones en brandweerzones): veiligheid zit namelijk niet in steen en beton, maar in blauw op straat, met o.a. controle op verkeersveiligheid (snelheid), sluikstort (camera’s), preventie inbraak (meer BIN’s) enz.
 • Veilig verkeer. Met extra aandacht voor zwakke weggebruikers en zeker voor onze kinderen. Bij de heraanleg van elke straat komt er een fietstoets en wordt er rekening gehouden met senioren en personen met een beperking. Werken gebeuren in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden. Lagere snelheden en aangepaste inrichting om van onze dorpskernen veilige, leefbare en aangename ontmoetingsplaatsen te maken.
 • Het groene en authentieke karakter van onze dorpen en ons landschap koesteren en versterken. Erosiebestrijding, speelbos, een stiltepunt, … maken daar deel van uit. Groene dorpskernen waarin het veilig en aangenaam wonen is voor de Zwalmenaren en waar toeristen graag op bezoek komen. De organisatie van een Zwalmse milieuweek met en voor iedereen: inwoners, scholen, verenigingen,…
 • Toerisme Zwalm uitbouwen. Zwalm op de kaart zetten met een aparte toerisme website, waar alle wandel- en fietsroutes (gemeentelijk, Natuurpunt, trage wegen, gewestelijk, provinciaal) op te vinden zijn, gekoppeld aan onze horeca- en andere handelszaken. Het actief promoten van het groene, authentieke karakter van Zwalm met de ondersteuning van de korte-ketenverkoop (recht van bij onze boeren) en dit

als toeristische troef uitspelen voor lokale zomermarktjes, in combinatie met zomerconcerten, – tentoonstellingen, …

 • Een groene KMO-zone op de site steenbakkerij (met een containerpark, energieneutrale loodsen, groenschermen, eventueel een windmolen, …) waar onze plaatselijke ondernemers verder kunnen groeien.
 • Versterking van onze lokale zelfstandigen. Onze ondernemers verdienen alle steun: Ruimte scheppen om te ondernemen, het aantrekken van meer toeristen, het cre ëren van aantrekkelijke dorpskernen waar mensen graag winkelen of een terrasje doen, … Allemaal maatregelen voor een welvarend Zwalm.
 • Masterplan Munkzwalm, waarbij vanaf de Zwalmbeek een pleineffect gecre ëerd wordt. Auto’s kunnen nog slechts traag door, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt in de Zuidlaan. We herschikken de parkeerplaatsen (niet minder, maar anders) waardoor er een wekelijkse markt kan plaatsvinden in Munkzwalm. Meer groen en ruimte voor terrasjes voor de horeca, een fietsparking (met laadpalen) ten dienste van inwoners en toeristen,… De gemeentelijke loods verhuist naar de KMO-zone wat extra ruimte schept voor een pleintje, overdekte markt- en evenementenhal en enkele extra parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. De Sportlaan wordt een fietsstraat. Zo kunnen we de veiligheid van spelende kinderen, jeugdbewegingen, sporters, … optimaal verzekeren terwijl de straat toch toegankelijk blijft voor alle verkeer. De bibliotheek wordt het Culturele Trefpunt van Zwalm en verhuist naar de kerk waarin wel nog een kleine kapel/stille ruimte beschikbaar blijft. De kerk van Beerlegem met grote parking vlakbij kan als eredienstkerk worden gebruikt.

De kelder van de Munk wordt een goed uitgebouwde gemeentelijke uitleendienst en fuifzaaltje. De Zwalmparel krijgt een keuken ten dienste van de gebruikers waardoor de zaal veel meer kan worden verhuurd.

 • Architecturale esthetische verantwoorde ontwikkeling van de Decoenestraat met speciale aandacht voor het aandeel senioren in de sociale mix. Geen typische sociale woonwijk, geen betonblokken!
 • Openbaarheid van bestuur en transparantie. Overleg in Zwalm door alle dorpen twee à drie keer per jaar te bezoeken. Meer ondersteunen van initiatieven die het dorpsgevoel terug aanwakkeren.
 • Welzijn en de strijd tegen eenzaamheid door ontmoeting van onze senioren in de dorpshuizen en door activiteiten met de verschillende generaties samen: o.a. met scholen, kinderopvang, jeugdbewegingen,… Geen “leeftijdsvakjes” meer.
 • Gezondheid en sport. Het aanmoedigen van sport en beweging, maar ook stimulatie van vaccinatie, darmkankerscreening, bloeddonatie enz.
 • Een 11 juli-viering, met bevlagging zoals op 21 juli en 11 november, waarop we alle Zwalmenaren bij elkaar brengen.

Foto: De Munk-de bib moet voor de N-VA plaats ruimen voor een fuifzaal.

Foto De kerk van Dikkele moet een huis voor concerten en tentoonstellingen worden.

Foto De kapel van Wijlegem wordt een open fietskapel.

Foto De lijsttrekker van N-VA Zwalm Peter Van Den Haute

X