Groen Horebeke vraagt herziening van de verkoop dekenij te Sint-Maria-Horebeke.

 

Na twee mislukte pogingen om de dekenij openbaar te verkopen vraagt Groen Horebeke aan het gemeentebestuur om de beslissing tot de verkoop van de dekenij in te trekken.

Het gemeentebestuur van Horebeke besliste op de gemeenteraad van 2017 om de dekenij van Sint-Maria-Horebeke te verkopen. Geen goed idee vond Groen.

Er waren drie goede redenen om geen verkoop te organiseren:
Petra De Sutter: ” De gemeentelijke financi ën hebben jaarlijks een overschot van meer dan 300.000 euro. Bovendien staat er ergens 4,5 miljoen euro aan middelen geparkeerd waar weinig tot niets mee wordt aangevangen. De verkoop is financieel dan ook niet nodig noch interessant gezien de lage rente op de financi ële markten.”

Filip Hebbrecht: “Deze beslissing tot verkoop werd genomen in de achterkamer van het gemeentehuis. De inwoners of verenigingen in Horebeke werden niet geraadpleegd over een mogelijke alternatieve invulling voor de pastorie. Een beslissing boven de hoofden van iedereen maar met verregaande gevolgen voor alle inwoners. Dit terwijl de dekenij zich prima leent als locatie voor de Horebeekse verenigingen. De Arcadia is reeds een aantal jaar druk bevraagd met het gevolg dat bepaalde installaties er steeds opnieuw moet opgebouwd en afgebroken worden. Zo heeft ondermeer de jeugdbeweging JEHO al aangegeven op zoek te zijn naar een andere locatie waar meer mogelijkheden tot sport en spel in het groen zijn. De Dekenij zou hiervoor in aanmerking komen.”

Speculanten

Petra De Sutter: “Het gemeentelijk patrimonium wordt geprivatiseerd en overgeleverd aan speculanten en vastgoedontwikkeling. Enkel zeer vermogenden kunnen zo genieten van de schoonheid en authentieke karakter van Horebeke. Dit gemeentebestuur heeft de verantwoordelijkheid om haar erfgoed veilig te stellen en open te stellen voor deze en de volgende generaties.”

Voorleggen aan inwoners

Filip Hebbrecht: “Groen stelt daarom voor om de invulling van de dekenij voor te leggen aan de inwoners onder de vorm van een wedstrijd. Alle inwoners en verenigingen krijgen de kans om een voorstel van nieuwe bestemming in te dienen. Een jury bestaande uit een architect, een kunstenaar, de gemeentelijk ambtenaar omgeving en de bouwmeester Vlaanderen beslissen over het winnende voorstel dat zal uitgevoerd worden. Dit zou meteen een innovatieve manier van burgerparticipatie zijn voor Horebeke. Groen vind inspraak zeer belangrijk en wil iedereen dan ook de kans geven mee te werken en bij te dragen aan het dorp van morgen.