Gouden Kinderschoen voor ’t Narrenschip Brakel

Aalst, Alken, Bilzen, Brakel en Hooglede ontvingen deze ochtend de eretitel Gouden Kinderschoen 2018. De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) die hiermee gemeenten en OCMW’s prijst omdat ze werk maken van kwaliteitsvolle kinderopvang waar iedereen welkom is.

Kinderopvang als deel van de lokale samenleving

Kinderopvang is vandaag veel meer dan een plek van luiers, papflessen en groentenpapjes. De focus ligt meer en meer op het stimuleren van het kind in zijn ontwikkeling. Veel projecten binnen de Gouden Kinderschoen leggen dan ook de nadruk op avontuurlijk (buiten)spel en op het laten opgroeien van kinderen tot echte wereldburgers. In de kinderopvang maken kinderbegeleiders en verantwoordelijken steeds meer plaats en ruimte voor ontmoeting tussen ouders onderling en tussen opvang en ouders. Ouders draaien zelfs een dagje mee in de opvang of kunnen hun talenten op een andere manier tonen.

De lokale besturen bouwen aan een kinderopvang die in woord en daad deel uitmaakt van de lokale samenleving. ‘Kinderopvang is al lang geen eiland meer waar kinderen achter dikke muren en gesloten deuren ‘bijgehouden’ worden, ‘ zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. ‘Men werkt samen met lokale vzw’s, vrijetijdsorganisaties en -diensten, Huizen van het Kind en zo veel andere partners,’ aldus Vos. Die samenwerking maakt de kinderopvang voor kinderen veel interessanter en draagt bij aan de laagdrempeligheid en een aanbod op maat van de behoeftes.

Met de Gouden Kinderschoen toont de VVSG hoe gemeenten en OCMW’s deze uitdagingen realiseren in het belang van het kind, van de ouders en van de samenleving. De samenwerking met partners helpt mee een lokaal sociaal beleid te realiseren.

De VVSG reikt de Gouden Kinderschoen nu voor het vierde jaar op rij uit.

Project rond ontwikkelingssamenwerking in Brakel

Buitenschoolse opvang Het Narrenschip werkte elke week van de zomervakantie 2017 samen met BRAVO. ( de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).

De Brakelse vzw’s die aan ontwikkelingssamenwerking doen werkten elk een week samen met de kinderen rond een project. Dit leidde tot interessante gesprekken tussen de kinderen en zorgde ervoor dat hun wereldbeeld én dat van de kinderbegeleiders vergroot werd.
Het IBO zal elke zomervakantie met een andere adviesraad in samenwerking gaan om activiteiten met de kinderen te organiseren.
De jury koos voor dit project omwille van de focus op wereldburgerschap en de link met de SDG’s. In dit project wordt er een vernieuwende samenwerking gerealiseerd met lokale actoren die er uit springen en die de leefwereld van kinderen verrijken. De ambitie om dit jaarlijks vorm te geven is een grote meerwaarde.

Foto Mieck Vos, algemeen directeur  van het VVSG was in Brakel om de ‘Gouden Kinderschoen’ te overhandigen.