Werken ter hoogte van de Graanmarkt – Mallaardstraat

Nu de onderlaag asfalt geplaatst is, kan er opnieuw van de Twijndersweg of Graanmarkt richting Oude Kaai worden gereden of andersom. Het verkeer richting Mallaardstraat moet nog steeds de omleiding volgen, tot de wegenis volledig is afgewerkt (vermoedelijk eind juni). De tijdelijke doorsteek op de parking van de Oude Kaai richting Mallaardstraat blijft tot dan in stand gehouden.

Werken ter hoogte van het plein aan de Twijnster
De werken ter hoogte van het plein aan de Twijnster vorderen continu. In fase 1 werd de riolering volledig aangelegd. Onze aannemer is nu volop bezig met de bovenafwerking. Deze week nog wordt gestart met de aanleg van een middeneiland in printbeton in de rijweg tussen Oude Kaai en Mallaardstraat. Dit middeneiland heeft wat uithardingstijd nodig, waardoor hier nog niet mag overgereden worden. Parallel hiermee zal de aanleg van de voetpaden gebeuren.

Werken aan Clement Behnplein
Vanaf 4 juni starten de rioleringswerken aan het Clement Behnplein van Nederwijk tot de Pamelstraat (fase 2A). Tijdens deze werken zullen deze kruispunten worden afgesloten voor alle verkeer.