Brakels verkeerscirculatieplan wordt ‘al’ door mekaar gegooid

Na 1,5 maand voert men al een nieuw verkeersplan in!

Wat op 13 april als breaking news naar voor werd geschoven in Brakel met de invoering van het definitief circulatieplan is na een goede maand al achterhaald en begraven. Na maanden ( enkele jaren) van ontreddering door de aanslepende dorpsrenovatiewerken kon men eindelijk adem halen in het centrum omdat er terug circulatie van het  verkeer mogelijk was.

Het circulatieplan van 13 april wordt evenwel   reeds in de vuilbak gegooid en op 1 juni voorziet men al een nieuw circulatieplan. Tientallen vergaderingen vooraf voor de eerste spadesteek plaats vond op  de markt hebben blijkbaar niks opgebracht en wellicht kan men van een Belgisch record spreken door op een goeie maand een nieuw circulatieplan in te voeren. Dit heeft men nog nergens gezien en dit ruikt naar paniekvoetbal of gebrek aan competentie. Wie zal het zeggen?

Het gevolg is dat de bewoners die uit de richting Valkenberg, Driehoekstraat, Meerbeekstraat komen kilometers dienen rond te rijden om de as Kasteelstraat, Hoogstraat en Neerstraat te bereiken zoals het tijdens de werken was en ‘gewoontes’ mag men niet afleren.

De kritiek op sociale media is niet te overzien want men vaart zoals voordien in hetzelfde  schuitje want jaren terug heeft men de Stationsstraat afgesneden  van de Ten Bosse straat door de Rondweg.

De verloedering van de handelszaken in de Stationsstraat was hiermee een feit.

Nieuw circulatieplan

Met het   nieuwe circulatieplan dat op 1 juni van kracht gaat zal men wel op de markt kunnen komen via de Serpentestraat. Dit kan ook via de ingang naar het marktplein via de zijde voorportaal van de kerk.

De markt af rijden kan maar op één manier via de parking Tirse waar men een serieus toer dient te rijden om ofwel in de Wielendaelstraat langs de T. Brakelstraat    te geraken ofwel via de nieuwe ontsluitingsweg naar de Driehoekstraat via een ‘chicanebocht’. Dit laatste stuk weg heeft wel een gevaarlijk uitkomen op de Driehoekstraat waar voorrang van rechts geldt maar niemand durft te nemen.   In de kortste keren  heeft men er een ongeval.

 

. I

 

Probleem van de woensdag

Het grote probleem om het over een andere boeg te gooien is de woensdagmarkt. Door het circulatieplan van 13 april konden automobilisten die uit de richting van het Rond Plein het centrum inreden via de Kasteelstraat op het kruispunt van de Wielendaelstraat , Hoogstraat en Stationsstraat geen kant meer op.  Er was geen ontsluitingsmogelijkheid zodat men diende terug te draaien. Er stond wel een bord aan het Rond Plein dat de Kasteelstraat dat men niet verder kon. Volgens schepen voor mobiliteit Johan Thomas (SP.A) reden hierdoor  veel niet- cli ënten van AD Delhaize er de parking op om dan naar het centrum af te zakken.

n.v.d.r: Vraag is of dit tijdens de werken aan het centrum reeds niet het geval was? Er was geen marktdag mogelijk op het marktplein. De marktkramers stonden toen op de Tirseparking met als gevolg dat er nauwelijks parking was in het centrum.

Johan Thomas: “Met de herplaatsing van de marktkramers en door de klachten van een zaak uit de Serpentestraat en AD Delhaize in de Kasteelstraat hebben we na raadpleging van de middenstandsraad en in overleg met de politie het circulatieplan herbekeken.”

Onze bronnen zeggen ons wel dat er mensen uit de  meerderheid voorstander waren om de verkeersstroom eventueel enkel op woensdag te wijzigen in de Wielendaelstraat zoals dit wel mogelijk is op de marktdag in Zottegem.

Johan Thomas: “ We vonden dit voorstel te gevaarlijk.   Iedereen krijgt een flyer in de bus om de nieuwe verkeerssituatie duidelijk te maken.”

Centrum buiten de kern

Brakel heeft al niet bijster veel winkels en vraag is of er een nieuwe dynamiek mogelijk is in het centrum.   In Zottegem waren er eveneens ingrijpende werken en daar zijn nog heel wat meer winkels in de kern. Daar kopen meer en meer  middenstanders een pand op de invalswegen buiten de stadskern  met de bedoeling om beter bereikbaar te zijn voor hun cli ënteel. Vraag is of er nog meer gaan volgen wat dan weer de  kernen doods kan maken en dat kan toch niet de bedoeling  zijn.

In Brakel zullen er met het nieuwe circulatieplan zeker nieuwe klachten komen.