Sluizencomplex Geraardsbergen… de processie van Echternach!


De werken aan de sluizencomplex te Geraardsbergen liggen al een tijdje stil. Burgemeester Guido De Padt zoekt naar een oplossing om het jaagpad langsheen de Dender voor de voetgangers en fietsers open te stellen.

Vernietiging bouwvergunning
De werken aan de nieuwe stuw in Geraardsbergen liggen reeds geruime tijd stil. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd. Aanleiding vormt een klacht van het milieufront Omer Wattez. De nieuwe automatische stuw vervangt de twee oude stuwen. De werken moeten het risico op wateroverlast beduidend verkleinen. Volgens het MOW biedt het nieuwe sluizencomplex geen duurzame oplossing voor de overstromingsproblematiek, bedreigt het moerasgebieden en betekent het geen verbetering voor de waterkwaliteit.

Burgemeester De Padt onderstreepte in het verleden dat het Milieufront Omer Wattez een heel gevaarlijk spel speelt, want “in de huidige stand van de werken zal het gevaar op watersnood in hoge mate toenemen. Ook stroomafwaarts zal dat het geval zijn.”

De Padt pleitte voordien ook voor het uitbaggeren van de Dender en de scheepssluizen tijdelijk in te zetten bij hoge waterstanden.

Doorgang voor fietsers en voetgangers

Inmiddels liggen de werken al 8 maanden stil en werd er nog niet gezorgd voor een vrije doorgang voor voetgangers en fietsers. Omdat één en ander niet blijkt op te schieten, heeft de stad Geraardsbergen al enige tijd terug bij de bouwheer  De Vlaamse Waterweg  (het vroegere Waterwegen en Zeekanaal) aangedrongen om het jaagpad op open te stellen voor voetgangers en fietsers, in afwachting dat de werken kunnen worden hervat.

De stad is niet bij machte om het pad te heropenen. Op aandringen van burgemeester Guido De Padt gaat de Vlaamse Waterweg nu met haar aannemers onderzoeken hoe ze minstens voor wandelaars, en mogelijks ook voor fietsers, het jaagpad kan heropenen.

Met de nodige spoed

Hiertoe zal het pad tijdelijk moeten worden verlegd (lees heraangelegd) naar de rand van de werfzone. “Ik heb daarbij aangedrongen op spoed, te meer daar het toeristisch seizoen voor de deur staat. Wij hopen hierover zeer binnenkort positief nieuws te ontvangen”, laat Guido De Padt weten.

Julien Borremans