Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018! Guido De Padt (Open VLD): “Geraardsbergen boven!”


Guido De Padt — vader van drie kinderen — studeerde rechten en was jarenlang advocaat. Intussen heeft hij een indrukwekkende politieke carrière achter de rug. Hij was schepen van Geraardsbergen, gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen, OCMW-voorzitter, volksvertegenwoordiger, gecoöpteerd senator, minister van Binnenlandse Zaken, regeringscommissaris, maar het beste kennen we hem als burgemeester van Geraardsbergen. Guido is een heel gedreven en populair politicus, die de Open VLD in Geraardsbergen naar unieke electorale hoogtes loodste. Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij persoonlijk een kwart van de uitgebrachte stemmen.
De Padt zette Geraardsbergen op de kaart en kan met de komende verkiezingen zijn indrukwekkende ervaring en netwerking uitspelen. De burgemeester van Geraardsbergen wil de dorps- en wijkraden verder uitbouwen, verder inzetten op veiligheid en de strijd tegen armoede opdrijven. Hij wil de stad verder verfraaien en op de kaart zetten. “Onze internationale uitstraling is een troef. Geraardsbergen blijft een wielerstad.”
De Padt wil verder kijken dan zijn neus lang is: “Hoe willen we dat Geraardsbergen er binnen twintig jaar zal uitzien?” Hij vraagt van de kandidaten op de Open VLD-lijst dat ze actief meedenken over de toekomst van Geraardsbergen.

We leggen Guido De Padt vijf vragen voor.

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?

 “De voorbije legislatuur zijn er over gans Geraardsbergen 15 bewonersplatforms opgericht, gaande van dorps- en wijkraden, tot kermiscomit és en buurtinformatienetwerken. Aangevuld met de vele straat- en buurtfeesten, hebben deze netwerken heel wat mensen in straten, wijken en dorpen samengebracht. De participatie en de bezieling van de vele vrijwilligers maakt van de Oudenbergstad een heel levendige gemeenschap, waarvoor men ons trouwens in andere steden benijdt.

Waar goed wordt samengeleefd, staat de veiligheid hoog op de agenda. Uit een recente bevraging blijkt dat 63% van de inwoners van onze stad zich veilig voelt. Een kwart mijdt nu en dan bepaalde plaatsen. Uiteraard hebben we de ambitie om alle inwoners van Geraardsbergen een veilig gevoel te geven. Daar werken we alle dagen aan. Door forse investeringen in de politie is de criminaliteit van 2656 geregistreerde misdrijven in 2015 naar 2212 in 2017 gedaald, een vermindering van 17%. Het politiekorps werd uitgebreid en in de binnenstad hangen 25 camera’s. We hebben geïnvesteerd in nummerplaatherkenning, ultramoderne combi’s en een drugshond. Samen met de drugsbestrijdingsambtenaar zetten we ons in voor de preventieve aanpak van het gebruik van illegale en legale middelen.
Ook in de strijd tegen de armoede, boeken we vooruitgang. De cijfers zijn in dalende lijn, maar nog steeds veel te hoog. We blijven investeren in huisvesting en tewerkstelling.   Dat zijn trouwens de basisvoorwaarden om aan de armoede te ontsnappen.

Onze internationale uitstraling is een troef. Geraardsbergen blijft een wielerstad. Net als bij andere belangrijke wielerwedstrijden, dendert het peloton van de Ronde van Vlaanderen over de Muur. We koesteren de ambitie om de karavaan van de Ronde van Frankrijk  over de Muur te loodsen, om zo Geraardsbergen nog meer op de kaart te zetten.

Onze inwoners hebben recht op een culturele en sportieve beleving. Daarom investeren we fors in een nieuw Kenniscentrum (bib), een bijkomende sporthal, de heraanleg van de atletiekpiste, de renovatie van het Abdijpark en de Kunstacademie. Ook het behoud van een volwaardig ziekenhuis en de bestaande hulpverleningsdiensten — zoals de brandweer en de ambulancediensten — staan heel hoog op de agenda.”

Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?

 “Hoe willen we dat Geraardsbergen er binnen twintig jaar zal uitzien? Hoe zullen we wonen, werken, handeldrijven, ons verplaatsen in een klimaatvriendelijke omgeving, met de nodige zorg voor open ruimte en groen? Het is heel belangrijk dat we de bevolking nauw betrekken bij dit zoekproces.

Het stadscentrum — in het bijzonder de stationsbuurt — verdient een grondige opfrissing. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om de kredieten voor een nieuwe NMBS-parkeertoren (600 plaatsen) te reserveren. Ik blijf me verder persoonlijk engageren om deze investering van twintig miljoen euro tot een goed einde te brengen. Ik geef me vijf jaar.
Tegelijkertijd moeten we ook de renovatie van het Stationsplein aanpakken. Het plein moet mensen samenbrengen, maar voor een stuk ook een oord van ontspanning worden. Ook hier moet de betrokkenheid van onze inwoners maximaal zijn.

Verkeersveiligheid blijft een prioriteit. Burgerparticipatie in alle domeinen van het veiligheidsbeleid vormt niet alleen een sleutel tot succes, maar cre ëert ook een draagvlak voor het beleid van de lokale overheid.”

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

 “Bij de samenstelling van de kieslijst werd aan de kandidaten gevraagd om vanuit hun ervaring en expertise een programma voor onze stad te schrijven. Ons programma wordt begin september voorgesteld.

Koken kost geld en in dit verband zullen we de Vlaamse overheid wijzen op een lacune in haar beleid. Jaarlijks krijgen de steden en de gemeenten geld van de Vlaamse overheid. Daarbij wordt keer op keer vastgesteld dat steden zoals Oudenaarde en Ronse jaarlijks 2 miljoen euro meer krijgen dan bijvoorbeeld Geraardsbergen en Ninove. We wachten nog steeds op een zinnige uitleg. Samen met andere steden en gemeenten hebben we een procedure opgestart voor het Grondwettelijk Hof om deze schandalige onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen.

Daarnaast zal er extra aandacht gaan naar de (her)aanleg, het onderhoud en de renovatie van fiets- en voetpaden, straten, trage wegen en pleinen in onze dorpen. Binnen de marges van de lokale mogelijkheden, wil ik eveneens verder inzetten op de verbetering van onze huisvesting. Via een verplicht conformiteitsattest en een leegstandsheffing enerzijds en de   financi ële ondersteuning van het verbeteren van de woonkwaliteit anderzijds, zijn we al aardig opgeschoten. Het vinden van de juiste tools en ontwikkelaars om deze evolutie te versterken, wordt een grote uitdaging.”

Welke plaats heb je vanuit jouw gedrevenheid en engagement gekozen?

 “Ik koester de Muur, de top van de Oudenberg, als oord van devotie, recreatie  en sportgeweld.”

Waarom heb je deze plaats gekozen?

 “Reeds als kleine jongen werd ik aangetrokken door deze mythische omgeving. De vijver op de Oudenberg boezemde mij wat angst in. De legende deed toen de ronde dat meerdere kinderen in de vijver waren verdronken.
Door mijn levenslange fascinatie voor deze omgeving, besef ik maar al te goed dat dit gebied een grote troef is voor Geraardsbergen. Op de renovatie en de herwaardering van de ganse site mogen we gerust fier zijn. Het uitzicht is er fantastisch en vele toeristen houden er een wauwgevoel aan over. De Muur blijft onze beste ambassadeur. Het coureurszweet — dat de kasseien heeft beroerd — is verdampt en heeft zich verspreid   over de internationale contreien. Fantastisch, toch?”

Hartelijk dank voor dit interview.
Julien Borremans