Histories: Oscar Janssens en de Sint – Anchariuskerk (Ankerkerk)

Vanaf september 2018 zal de Ankerkerk geen enkele liturgische of pastorale functie meer hebben. De Ankerkerk krijgt een andere bestemming. We brengen graag eens een portret van Oscar Janssens ( °1856), een figuur die op zijn manier voor Oosterzele en d é wijk Anker van grote betekenis was. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Oscar Antonius Janssens werd geboren te Hundelgem in 1856. Hij was raadsheer bij het Hof van Beroep in Gent, een functie die hij erg gewetensvol en met veel verve vervulde. Voor zijn verdiensten werd hij vereerd met de titel van officier in de Leopoldsorde. Hij woonde op de Keiberg in Oosterzele. Op 30 juli 1939, op 83 jarige leeftijd, overlijdt Oscar Janssens in Oosterzele. Samen met zijn broer Karel Janssens, burgemeester van Oosterzele, schonk hij in 1920 twee prachtige brandglasramen voor het koor van de Sint-Gangulfuskerk in Oosterzele. Na veelvuldige tussenkomsten wordt de Sint-Rochuskapel in 1934 — 1935 hersteld door mecenas Oscar Janssens. De gebroeders Pieter Johannes, Oscar en Karel Janssens waren de kerk en de gemeente Oosterzele zeer genegen. De naam Oscar Janssens is voor eeuwig verbonden aan de Ankerkerk. De kosten voor het bouwwerk werden volledig gedragen door Oscar Janssens, vandaar dat de Ankerkerk als patroonheilige de naam Anscharius krijgt. De kosten bedragen 448.614,36 frank (nu ongeveer 11.215 euro).
Ankerkerk
In 1937 brengen achtereenvolgens de kerkfabriek, het gemeentebestuur van Oosterzele en de provincie gunstig advies uit om op de wijk Anker een ‘kapelanij’ (= stichting in goederen tot het doen lezen van zielmissen in een bepaalde kapel) op te richten. Op 26 januari 1938 wordt de aanvraag ingediend bij het Ministerie van Justitie. De ministerraad gaat akkoord. Het besluit wordt door koning Leopold III bekrachtigd op 13 januari 1938. De plannen worden getekend door architect Adrien Bressers uit Gent. Op 3 augustus 1938 wordt de bouw toegewezen aan de gebroeders De Cuyper uit Gijzenzele voor een bedrag van 448.614,36 frank. Op 23 oktober 1938 wordt de eerste steen gelegd. Vicaris-generaal Claus-Bouwaert doet de wijding. Mecenas Oscar Janssens mag het nog beleven. De Ankerkerk wordt ingezegend op 22 september 1940. Oscar Janssens, overleden op 30 juli 1939, zal dit historisch moment niet meer meemaken.
De Ankerkerk wordt op 1 mei 1952 geconsacreerd door Mgr. Calewaert. In 1965 wordt de kerk van de Anker, eigendom van het bisdom, de volle eigendom van Kerkfabriek Oosterzele. Later werd het interieur aangepast aan de voorschriften van de vernieuwde liturgie. In 1951, 1961 en 1969 volgen al de eerste noodzakelijke herstellingswerken.
Met deze bijdrage brengen we een postuum eerbetoon aan Oscar Janssens. Op de begraafplaats van Oosterzele staat het imposant grafmonument van de familie Janssens. Pieter Johannes (burgemeester), Karel   (burgemeester) en Oscar (raadsheer, figuren die geschiedenis hebben geschreven in Oosterzele.                       Reporter 17