Waar is de ex-pastoor van Velzeke?

Zottegem (Velzeke), 8 aug. 2018 – Om één of andere reden is Herman Van Hiel in de periode van mei 1982 bang. Hij telefoneert naar Vlaanderens bekendste advocaat Jef Vermassen, die kan hem niet ontvangen, maar ze maken een afspraak op een latere datum. Deze gaat nooit door want op 7 mei 1982 verlaat de gewezen parochieherder van Velzeke zijn woning in Gent en verdwijnt voorgoed.

Wie was Herman Van Hiel?

Herman Van Hiel

Herman Van Hiel werd geboren in 1937 in De Klinge, een dorpje in het Waasland. Op zijn 23ste overlijdt zijn vader, een gebeurtenis die hem zo aangrijpt dat hij de dag erna besluit priester te worden. Terwijl hij zijn job als conducteur bij het openbaar busvervoer verder doet, volgt hij avondonderwijs Latijn en schrijft hij zich in op het seminarie. Als 30-jarig man wordt hij in 1966 in Velzeke tot priester gewijd. Daarna zou hij nog parochievader worden in Destelbergen en Geraardsbergen.

Hij is een populaire man met een actief sociaal leven, als acteur bij de lokale toneelgroep, bugelspeler bij de fanfare en proost van de Chiro. Een herder die verkiest in het in het midden van zijn kudde te staan. Het liefst draagt hij een eenvoudig hemd met een sober kruisje. Een jaar voor zijn verdwijning gaat hij aan de slag als aalmoezenier in de gevangenis de Nieuwe Wandeling in Gent. Hij bouwt er snel een nauwe band op met de collega’s en de gedetineerden. Een te nauwe band, zo bleek. Tegen zijn familie zei hij dat hij tot het besef kwam dat het toch niet zo een goed idee was om zijn thuisadres aan gedetineerden te geven. Collega’s bestempelden hem dan ook als ‘te braaf’ voor dit werk.

‘Pas op, ze staan onze aalmoezenier naar het leven’ zijn de woorden van een gevangene aan een cipier. Op het afscheidsfeestje van zijn voorganger valt het de collega’s op dat Herman bedrukt is. “Ik zal blij zijn als ik het even lang kan uithouden als mijn voorganger. Maar dat zal me wel niet gegund zijn” verzucht hij.

Afscheid

Over de laatste dag dat Herman Van Hiel gezien werd zijn heel veel details gekend. Die vrijdagochtend vertrekt hij naar Leuven. Aan de universiteit volgt hij een opleiding criminologie. Herman neemt zijn werk ernstig en wenst zich juridisch te bekwamen om de gedetineerden die hij bezoekt beter te kunnen helpen. Hij woont enkele lessen bij en vertrekt vroeger dan normaal. Tegen zijn medestudenten oppert hij het excuus dat hij een gedetineerde moet bezoeken in de gevangenis van Leuven. Maar dat doet hij vreemd genoeg niet. Amper twintig minuten nadat hij de lessen verlaat zit hij op de trein richting Gent.

Zijn volgende stop is de bank waar hij drieduizend Belgische frank afhaalt, wat in die tijd een aanzienlijk bedrag is. Daarna begeeft hij zich naar de kruidenierster tegenover zijn deur en koopt daar een fles goede whisky. Herman zou die avond bij een bevriend cipier gaan eten. Omdat hij niet met lege handen wil aankomen pakt hij de fles whisky in als cadeau.

Een buurman is de laatste die Herman ziet terwijl hij zijn woning in de Duifhuisstraat 99 aan het Sint-Pieters-Station in Gent verlaat. De buurman is verbaasd dat Herman ondanks het frisse weer zonder jas weggaat. Hij lijkt gejaagd.

Tussen deze activiteiten door heeft Herman naar Jef Vermassen gebeld. Vermassen herinnert zich dat de gewezen parochieherder van Velzeke overstuur klonk en hij zal het zichzelf altijd kwalijk blijven nemen dat hij tijdens dit gesprek niet heeft doorgevraagd naar de reden van deze onrust.

Cipier Arthur Dellaert krijgt zijn vriend niet op bezoek die avond en als hij de dag nadien ook niet aanwezig is op de zaterdagmis in de gevangenis van Gent wordt er alarm geslagen bij de politie. Van de aalmoezenier geen spoor. Wel staat de ingepakte fles whisky op tafel met in de prullenmand een papiertje met de wegbeschrijving naar de woning van cipier Dellaert. Zijn fiets en nieuwe auto zijn onaangeraakt, net als zijn chequeboekje. Roof of overhaaste vlucht kan worden uitgesloten.

Maar waar is Heman Van Hiel dan wel?

Dat mysterie houdt de familie Van Hiel nu reeds 36 jaar in de ban en gedurende deze tijdspanne werden vele theorie ën ten berde gebracht. Heeft Herman zelfmoord gepleegd zonder een brief na te laten of is er kwaad opzet in het spel gezien zijn onrust de laatste maanden? De familie zocht wanhopig hulp bij paragnosten. Collega-priester Johan Laureyns, een studiegenoot van Herman Van Hiel, nam contact op met de befaamde Nederlandse helderziende Cor Heilijgers, die al vaak had meegewerkt aan gerechtelijke onderzoeken.   De man zag in een uittredingsdroom hoe de verdwenen geestelijke door drie misdadigers achternagezeten werd en vluchtend op een hoge zandberg bedolven raakte in het rulle zand waarna hij de verstikkingsdood stierf. De helderziende wees een precieze plek aan: de zandberg uit zijn visioen bleek een zijberm te zijn van de pas aangelegde viaduct van de R4 over de Brugsevaart in de Gentse deelgemeente Mariakerke. Toen rechercheurs drie maanden na de verdwijning met ijzeren staven in de talud prikten, kwamen ze niet dieper dan tien centimeter. Graafwerken zijn er nooit uitgevoerd.

Wie pleegde de perfecte moord?

In 2007 werd door de familie aangedrongen om het onderzoek te hervatten (zie video onderaan dit artikel). Commissaris Rico Descendre van de Gentse politie nam met een team gedreven rechercheurs de taak op zich. De commissaris mocht jammer genoeg vaststellen dat het onderzoek in de jaren tachtig ondermaats werd uitgevoerd. Pas na een week werd er gestart met de piste van een verdwijning serieus te nemen. Men dacht dat Herman met een lief was weggelopen. Pas na een maand werden opsporingsberichten verspreid. Descendre zijn taak bleek dertig jaar na datum onbegonnen werk. Veel getuigen zijn niet meer in leven. Toch leverde het onderzoek een indrukwekkende verdachte op: De Hollander.

De Hollander is de Nederlandse gangster Jozef D. In 1982 zat de man in de gevangenis van Gent voor gewapende overvallen. De Hollander zou het vertrouwen van Herman hebben gewonnen. Het was hem gelukt om de aalmoezenier zover te krijgen dat hij brieven naar de buitenwereld smokkelde. Jozef D. zou hem daarna gevraagd hebben een pakje binnen te smokkelen met daarin mogelijk een wapen. Herman zou zich echter op het laatste nippertje hebben bedacht. De hypothese luidt dat Jozef D. vervolgens iemand inschakelde om Herman te liquideren omdat hij anders misschien zou klikken. In ieder geval reageerde de priester erg opgelucht toen D. in april 1982 werd overgebracht naar een andere gevangenis. Dacht de naïeve priester dat met de overplaatsing van De Hollander het gevaar geweken was? Wist de aalmoezenier teveel over de contactpersonen van De Hollander? Dertig jaar na datum was het voor het onderzoeksteam niet meer mogelijk om bewijzen tegen de Nederlandse gangster te verzamelen.

Er zijn daarenboven nog tientallen andere verdachten.

De maatschappelijk werkster Renate S., collega in de gevangenis van Herman en kennis uit een vorig leven. Zij woonde in Destelbergen op het moment dat Van Hiel daar pastoor was. Net als Van Hiel was ze heel toegewijd aan haar job en hielp ze gedetineerden waar ze kon. Soms iets te goed zelfs, want met verschillende zware jongens zou ze een relatie hebben gehad. E én van hen was Arkan (Željko Ražnatović  ), de beruchte Joegoslavische oorlogsmisdadiger van wie ze zelfs een kind zou hebben. Ze is ondervraagd en de speurders hadden daarbij het gevoel dat ze het achterste van haar tong niet liet zien. Maar ook tegen haar werden nooit harde bewijzen gevonden.

Freddy Horion

Drie jaar eerder heeft Freddy Horion de vijfkoppige familie Steyaert én een Gentse winkelierster vermoord. Hij krijgt daar levenslang voor, maar op 7 mei 1982 is hij op vrije voeten. Zes dagen eerder heeft hij samen met een kompaan de benen genomen. Zijn kompaan wordt snel weer opgepakt, maar Horion vlucht naar Nederland en wordt pas w éken later teruggevonden. Genoeg tijd om Herman Van Hiel te vermoorden en diens lichaam te verbergen? Het is geweten dat Herman op bezoek ging bij Horion, en, toeval of niet, zijn laatste telefoontje was naar Jef Vermassen, de advocaat van Horion.

Germaine Robberechts (Zuster Gabri ëlle)

Eind jaren negentig schreef Kathelijne De Brauwer een boek over zuster Gabri ëlle, wier echte naam Germaine Robberechts was. Zij was 56 jaar op het moment van haar verdwijning in maart 1982, amper drie maanden voor Herman. Volgens het opzoekwerk van Kathelijne werd zij geliquideerd omdat ze te veel wist over de schandalen binnen de christelijke beweging. Er is sprake van illegale partijfinanciering van de toenmalige CVP en van seksfeestjes waar een geestelijke, Gaston M. bijgenaamd De Chinees, nogal enthousiast aan deelnam. Journalist Willy Van Damme beschrijft op zijn blog het verhaal van de verdwenen non en de reputatie van de Gaston M.

De Chinees (Magazine Aktueel 10 oktober 1991, deze editie werd in Belgi ë uit de rekken gehaald)

De schrijfster De Brauwer hanteert een denkpiste dat Zuster Gabri ëlle met haar informatie over omkoping schandalen binnen christelijke kringen en perverte sekfeestjes met een priester in de hoofdrol naar Van Hiel is gestapt, mogelijk omdat hij criminologie studeerde.

Deze denkpiste heeft ze in een fictie roman gegoten, getiteld Verlos ons van het Kwade.

Is de fictie hier realiteit? Werd De Chinees beschermd door hooggeplaatsten die in de jaren tachtig gelinkt werden aan de roze balletten? Werd het onderzoek daardoor gedwarsboomd in analogie met die naar de Bende Van Nijvel? Of weet de maatschappelijk werkster Renate S. meer? Had zij banden met De Hollander? Had Horion, die tijdens zijn ontsnapping in Nederland verbleef, contacten met De Hollander?

De enige zekerheid bij dit mysterie is dat de kans op ontrafeling steeds kleiner wordt.

Wie tips heeft over de verdwijning van Herman Van Hiel, kan Hermans familie contacteren via e-mail: familiehermanvanhiel@outlook.be

Video Vermist:

 

Bronnen:

Het Nieuwsblad,  11 Mei 2007, 18 aug 2007, 8 dec 2007, 20 dec 2007, 11 jan 2008, 20 okt 2008

Vermist VTM;  Dag Allemaal 24 jun. 2014

Blog Willy Van Damme https://willyvandamme.wordpress.com/2011/09/10/gaston-mornie-dood/

De Standaard 5 mei 2007, 20 okt 2008

La Dernière Heur 22 maart 2015

De Morgen 8 mei 2007, 17 aug 2015

 

X