Terug in de tijd: Hoeveel heeft het standbeeld van Egmont gekost?

13/08/2018 – Zottegem – Bij De Beiaard steken we onze neus graag eens tussen oude gazetten om te genieten van de aroma’s van muf papier en verdroogde inkt. Gezien we niet beschikken over een  DeLorean  DMC-12 met Flux Capacitor is het lezen van eeuwenoude woorden (tot op heden) de effici ëntste manier om door de tijd te reizen.  

Zo vonden we in Het Handelsblad van Antwerpen van 9 september 1871 volgende artikeltje:

– Men verzekert dat de gemeenteraad van Zottegem eene som van 1000 fr. heeft gestemd, voor de oprichting van een standbeeld aan den graaf van Egmond, wiens stoffelijk overschot in eenen kelder berust, palende aan de kerk dier gemeente.

1000 fr. Dat is nu ongeveer € 25, de prijs van Gunther Opdecam zijn boek “Het Egmontmysterie”. Is dit nog toeval?