Vanaf vandaag: Nieuw turnjaar voor Eikels Worden Bomen!

Vandaag start het nieuw turnjaar van turnclub Eikels worden Bomen.

Verjongd bestuur

Vorig jaar telde de club 430 leden en ruim 27 trainers in zijn rangen.  Sinds april dit jaar heeft EWB een vernieuwd, verjongd bestuur, bestaande uit 7 zeer gemotiveerde bestuursleden (Dorien Lammens, Jeroen Cochie,  Filip Ponnet, Marc Claeys, Geert Van Daele, Filip Goeteyn en Patrick De Schrijver).    Naast de bestuursleden staan eveneens de 27 trainers klaar voor het nieuwe turnjaar.   Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen opdat de gymnasten in de beste omstandigheden van de turnlessen zouden kunnen genieten vanaf 1 september.

Waar staat EWB voor?

Turnkring “Eikels Worden Bomen”   bestaat sinds 1913 en staat voor een professionele en kwaliteitsvolle aanpak waar de gymnast centraal staat.  Ons streefdoel is om een breed publiek een gezonde, ontspannende sportbeleving te laten ervaren. EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten (Kleutergym-Multimove), naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining voor de senioren. Hiertoe stelt EWB een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen en gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden. EWB wil tevens als een waardige sportieve ambassadeur optreden in de regio en houdt ethische waarden zoals respect, eerlijkheid, sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Deze waarden moeten uitgedragen worden door alle personen die EWB vertegenwoordigen, namelijk de leden van het bestuur, de trainers en alle gymnasten. Ons motto is niets voor niets: “TURNEN doet je STRALEN!”

Kwalitatieve turnlessen

EWB is en wil een duurzame turnclub zijn, in alle betekenissen van het woord.     Verder wordt de hoge kwaliteit van uw turnlessen bij EWB gegarandeerd door:

  • Een volledig uitgeruste eigen turnzaal die elk jaar beter uitgerust wordt, alsook op bepaalde tijdstippen de gemeentelijke sporthallen te Zottegem en te Zwalm
  • Een lidmaatschap en een zeer nauwe samenwerking met de turnfederatie  GymFed      
  • Het kwaliteitslabel “Q4Gym  sinds 2015
  • Het label “Multimove  sinds 2014
  • Het inrichten van een eigen wedstrijd, van trainersopleidingen in de eigen turnzaal, enz.
  • Het aanmoedigen van zijn trainers om zich voortdurend verder op te leiden.
  • Het onderschrijven van de “Panathlon verklaring  betreffende ethiek in de sport
  • Het ondertekenen van de engagementsverklaring “Gymtastisch sporten

Meer info?

www.TurnkringEWB.be

Facebookpagina

uurrooster

doorstroomschema