CD&V, voluit voor Merelbeke !

Merelbeke : CD&V Merelbeke gaf dit weekend het starschot voor   de verkiezingen campagne   op 14 oktober.

Onze lokale partij gaat vol vertrouwen naar deze verkiezingen met een
evenwichtige lijst, waar bestuurservaring wordt gekoppeld aan vernieuwing.
CD&V Merelbeke maakt sinds 2007 deel uit van de bestuursmeerderheid en
heeft in de voorbije jaren mee haar stempel kunnen drukken op het beleid in
Merelbeke.
Zij heeft de ambitie om dit ook in de toekomst te blijven doen. Daarom
bouwt zij verder op de ervaring, de kennis en de reputatie van haar
mandatarissen om het vertrouwen van de kiezer te winnen.
Uittredend burgemeester Filip TH I EN PONT voert de lijst aan, gevolgd door de
schepenen lsabella VAN DE STEENE (pl. 2) en Pascal ROUSSEAUX (pl. 3).
Schepen Luc J. EECKHOUT (Munte) neemt plaats 26 in, na 3 5 jaar lang deel te
hebben uit gemaakt van de gemeenteraad. Lijstduwer is Sara WAEYTENS (pl.
27), die in deze legislatuur 3 jaar OCMW-mandataris was en momenteel
secretaris van de plaatselijke afdeling.
Op de plaatsen 4, 5 en 6 volgen de raadsleden Linda MARTENS, LucVAN DE
KERCKHOVE en Tim BALCAEN. De andere uittredende mandatarissen zijn
Roger DE MOOR (8), Rosette HEYNDERICKX (9) en Lutgarde RYCKBOSCH (11 ).
Op één na, zijn alle uittredende mandatarissen van gemeente- en OCMW-raad
opnieuw present op de lijst. Luc S. EECKHOUT (Bottelare) heeft bewust
geopteerd om geen kandidaat meer te zijn en stelt zijn plaats ter beschikking
voor jonge of nieuwe opties. Onze afdeling wil hem dan ook oprecht
bedanken voor zijn jarenlange inzet als mandataris, en dit sinds 1994 !
De overige kandidaten zijn gevestigde namen binnen de partijwerking en het
Merelbeekse gemeenschapsleven: Claire LESCRAUWAET (1 0) was reeds
kandidaat bij de federale verkiezingen van 2014, Erwin SAEGERMAN (1 2),
Sabine BOEBAERT (16), Philippe DE COOMAN (19), lnge STEVENS (22), Roger
VAN WINGEN (24) en Marc DE TEMMERMAN (25).
E én derde (9) van de kandidaten zijn nieuw in vergelijking met de vorige
verkiezingen. Onze partij is echt wel fier met deze nieuwe namen: Wim
SIMOENS (7), Sandra VAN DE VELDE (13), Steve VALCKE (14), Marijke
DEVRIENDT (1 5), Veronique PLATTEAU (1 7), Tim VAN DEN BUSSCHE (18),
Preben LEROY (20 -jongste kandidaat), Cynthia DVUVILLIERS (21) en
Codelieve VERHAEGEN -DE BLOCK (23).

Onze partij is zich evenzeer bewust van de uitdagingen voor de toekomst:
mobiliteit, duurzaamheid, klimaatuitdagingen van het
burgemeesterconvenant, open ruimte, verstedelijking, aandacht voor sociaal
zwakkeren, de betrokkenheid van de burger, enz …
Daarom wil CD&V Merelbeke onder meer:
mee op zoek gaan naar alternatieve mobiliteit (openbaar vervoer,
fietsinfrastructuur, fietsdelen, … )
– verder de oprukkende verstedelijking aanpakken
sommige mooie buitengebieden vrijwaren van meergezinsbouw of
verdere aantasting
nog meer publieke ruimtes verder kwalitatief in te richten (bv. site
tramstel plaats, Bottelare-dorp, … )
de sportclubs en vereniging verder extra zuurstof geven
de gezinsbelasting verlagen