Veiliger schoolomgevingen door snelheidsindicatieborden

PERSBERICHT Merelbeke

Op maandag 3 september zwaaiden de schoolpoorten ook in Merelbeke terug open voor honderden leerlingen. In alle schoolomgevingen in de gemeente geldt een maximumsnelheid van 30 km/u maar jammer genoeg rijden nog altijd heel wat bestuurders er te snel. Om de veiligheid in de buurt van de scholen te verhogen, heeft de gemeente 29 snelheidsindicatieborden aangekocht. Die zijn in augustus geplaatst aan de invalswegen naar alle scholen. Bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden, krijgen hun gereden snelheid en de boodschap “Bedankt” te zien; wie te snel rijdt, krijgt een oranje tekst met ‘Te snel’ (tussen 30 en 40 km/u) of een rode tekst met ‘Veel te snel’ (bij 40 km/u of meer). De borden zijn voorzien van een zonnepaneel en werken dus helemaal op hernieuwbare energie. Ze slaan de gemeten snelheden ook op. Die informatie kan de gemeente gebruiken om verder in te zetten op de aanpak van overdreven snelheid in de schoolomgevingen.

In augustus kregen ook de reflectoren aan de zebrapaden een update. Zo worden de oversteekplaatsen geaccentueerd van zodra het donker is.

SAVE-charter

Merelbeke ondertekende in mei vorig jaar het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Met dit charter engageert het gemeentebestuur zich om zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor zwakke weggebruikers. De aankoop van de snelheidsindicatieborden en het op punt stellen van de reflectoren aan oversteekplaatsen kaderen in het actieplan dat Merelbeke opstelde na de ondertekening van het charter.

Meer informatie   Dirk Doclo 09 210 33 80

Dirk.Doclo@merelbeke.be