kandidaat SPAnKRACHT Lierde

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Stijn Van Der Bruggen (SPAnKRACHT): “ if it aint broke, don’t fix it!”

kandidaat SPAnKRACHTStijn Van Der Bruggen is afkomstig uit Aalst en woonde in Herzele waar hij, zelfs toen hij er verhuisde, toch tot 2015 actief bleef in het sociaal-cultureel centrum ’t Uilenkot.

Sinds 2006 is hij woonachtig te Deftinge.

Hij was aanvankelijk werkzaam als ambtenaar bij de FOD Financi ën, Administratie Directe Belastingen te St-Gillis Brussel doch muteerde in 1985 naar de RVA Gent.   Is sinds 2017 gepensioneerd.

Hij is voorzitter van de socio-culturele vereniging Curieus Lierde en één van de stuwende krachten bij de organisatie van de jaarlijkse “Curieuse geschenkenbeurs”.

Stijn is geen nieuwkomer in het Lierdese politieke landschap want hij stond de vorige gemeenteraadsverkiezing op de lijst “Lierde 2012”, een project van socialisten en onafhankelijken.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij op de derde plaats op de lijst “SPAnKRACHT”.  

We stelden Stijn vier vragen:

Wat wil je in Lierde behouden?

Alles wat werkt en rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komt aan de inwoners. Ik huldig het gezegde: “ if it aint broke, don’t fix it!”

Wat wil je in Lierde veranderen?

Een stem geven aan die inwoners die minder aan hun trekken komen en die dikwijls niet deelnemen aan het debat, ouderen, minder begoede mensen, werklozen, …  Daarom moeten we werken aan een structuur die het mogelijk maakt om de inwoners van Lierde actief te laten deelnemen, participeren aan het bestuur van onze gemeente.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Incentieven ontwikkelen op lokaal vlak om emissievrije mobiliteit van de inwoners te stimuleren. Het promoten van zonnepanelen, plaatsen van windmolens, promoten en aankopen van elektrische fietsen en emissievrije wagens die ter beschikking gesteld worden van de bewoners.

Het instellen van audits die de duurzaamheid checken van de beslissingen genomen door het gemeentebestuur.

Wat is je favoriete plaats in Lierde en waarom?

Mijn tuin, het kan er ’s avonds nog (relatief) stil zijn en dat is een onbetaalbare luxe in deze hectische tijden. En die luxe moeten we koesteren.

Stijn Van Der Bruggen in gesprek met lijsttrekker Bert Wastyn