Foto verslag kermis Moorsele

De Reuzen van Moortsele behoren tot immaterieel erfgoed

De Reuzen Teun, Aldegonde, Tine en Lange Jan werden door de voorzitter reuzen in Vlaanderen Johan Vencken verrijkt met een emaillen medaille en   oorkonde van Reuzenvriendelijke gemeente

De kermis startte op vrijdag met een jeu de boules tornooi en aansluiten bal populaire. Op zaterdag wielerwedstrijd voor juniores, feestelijke BBQ en optreden coverband The Partyband en aan sluitend DJ Koen de Corte.

Op zondag begon het met een ontbijt in Den Tussenstop waarna iedereen afzakte tegen 11.30 naar het tramplein voor een aperitiefconcert van het instap orkestje ConAnimo . De goede samenwerking tussen het neerhof en plankierke serveerden ze enkele optredens van  Blokstreetboys, White Bird, Huntsville Detective en 2Mansond. Ook voor de kleinsten werd een Smink stand, kinderanimatie en een rodeostier voorzien. De dinsdag sloot men het kermisweekend af met een reuzenstoet.

Reuzen cultuur

Op 10 juli 2015 werd de Vlaamse reuzencultuur door Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen geplaatst. Met deze beslissing bevestigde de minister de reuzencultuur als één van de meest gedragen en oudste tradities in Vlaanderen. Hierdoor kregen de vele honderden reuzengilden die Vlaanderen rijk is, offici ële erkenning voor hun dagelijkse inzet voor het levend houden van deze unieke traditie.Reuzencultuur, immaterieel erfgoed:

De term ‘reuzencultuur’ verwijst naar het gebruik om met metershoge poppen allerlei optochten en evenementen op te luisteren en alle technieken, betekenissen en rituelen die daarmee gepaard gaan. Reuzen zijn grote symbolen die door allerhande groepen in leven worden gehouden. Letterlijk, want het leven van een reus vertoont veel gelijkenissen met dat van een mens. Ze worden gedoopt, ingeschreven in het bevolkingsregister, trouwen en krijgen kinderen. Ieder drempelmoment geeft aanleiding tot een publiek feest, waardoor de reuzen stevig ingebed zitten in onze feestcultuur.