Afrika op de speelplaats

persbericht Merelbeke:

Merelbeke brengt met deze inleefmobiel educatief materiaal over internationale samenwerking en duurzaamheid tot op de speelplaats. Dit project kreeg de titel ‘Bonjour Benin’.

Vanaf september 2018 zal dit educatief project elk jaar halt houden in elke kleuter-, lagere en middelbare school in Merelbeke.

De inleefmobiel, een kleine scheepscontainer, werd met 9 partnerorganisaties omgebouwd tot een aantrekkelijke ruimte boordevol op maat gemaakt lesmateriaal en werd aangekleed met een duidelijke knipoog naar de stedenband met Toucountouna in Benin.

Afrika op de speelplaats

Merelbeke werkt sinds februari 2014 samen met Toucountouna, een gemeente in het noorden van het West-Afrikaanse Benin. Via de stedenband gebeurt er een kennis- en ervaringsoverdracht tussen beide besturen. Ook de eigen Merelbeekse bevolking wordt door middel van de stedenband gesensibiliseerd en maakt kennis met het leven in Afrika. Een nieuw project met als titel “Bonjour Benin” wil nu ook de jongste inwoners laten kennis maken met Afrika en Benin in het bijzonder.

Bonjour Benin

Via laagdrempelig educatief materiaal wil het gemeentebestuur ook leerlingen laten kennismaken met het zuiden, internationale samenwerking en duurzaamheid. Om dat te doen werd een scheepscontainer omgebouwd en aangekleed tot een aantrekkelijke ruimte boordevol Afrikaans lesmateriaal waarmee elke leerkracht meteen aan de slag kan. De container werd volledig in Afrikaanse stijl aangekleed en met de op maat uitgewerkte lespakketten wordt telkens gestart met verhalen van leeftijdsgenoten uit Toucountouna. De container reist elk schooljaar naar verschillende speelplaatsen van de Merelbeekse kleuter, lagere of middelbare scholen.

Via het project leren kleuters bijvoorbeeld meer over water. Ze maken kennis met ‘D’eau’ en haar familie en scherpen spelenderwijs hun motorische vaardigheden aan. In het vierde leerjaar gaan kinderen aan de slag met duurzame energie en leren ze een klein zonnepaneel in elkaar knutselen. In het zesde leerjaar komen kinderen meer te weten over duurzame kledij. Voor elk studiejaar werd er een aparte educatieve koffer uitgewerkt.

De wereld naar de klas brengen

Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Bertrand Vrijens legt het doel van het project uit: “We doen dit niet zomaar. Het streven naar een duurzame samenleving krijgt steeds meer aandacht. Wereldwijd groeit de consensus dat educatie een essenti ële rol vervult. Wij willen als gemeente ons steentje bijdragen. Heel wat hedendaagse maatschappelijke problemen zijn bijzonder complex. Vaak bestaat er een nauwe verwevenheid tussen sociale, economische en milieuaspecten, over de grenzen heen.”

De leerlingen zullen via de ingerichte scheepscontainer op hun speelplaats de wereld rondom hen beter leren kennen zodat ze op een objectieve manier naar de dingen kunnen kijken en hun horizon kunnen verruimen. Bonjour Benin brengt hen op een positieve, laagdrempelige manier in contact met de leefwereld van leeftijdsgenoten in een ontwikkelingsland. Problemen in ontwikkelingslanden en bij ons worden zo gekaderd waardoor bepaalde clich és worden doorbroken.

Het gemeentebestuur brengt de container gratis tot op de speelplaats en hoopt dat niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders zich zo meer bewust worden van de noord-zuid verhoudingen en internationale samenwerking.