Schilderkunst : artiesten uit vier Egmontsteden stelden tentoon in Zottegem

De geschiedenis van de Egmontexpositie door het “Verbroederingscomit é Z.O. Vlaanderen” en het “schildersatelier Koeleur ’t Neerhof”, tijdens de afgelopen happening ter ere van Graaf Lamoraal van Egmont, is een boeiend verhaal van jarenlange samenwerking en vriendschap.

Op de kunsttentoonstelling georganiseerd door het verbroederingscomit é Z.O.Vlaanderen en het schildersatelier Koeleur ’t Neerhof werden 4 getalenteerde artiesten uitgenodigd uit Zottegem, Egmond — Nederland, Lahamaide – Pays des Collines en Cassel — Frankrijk. Dat zijn Marc Van Crombrugge uit Zottegem, Huug Zentveld uit Egmond – Nederland, Francis De Lariviere uit La Hamaide en Luc vandenbroucque uit Frankrijk (Cassel).

De Beiaard : Deze locaties hebben allemaal iets te maken met Graaf Lamoraal van Egmont. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

Marcel Quintijn : In 1996 werd gezocht om te verbroederen met plaatsen die iets met Egmont te maken hadden, waar hij geboren, gewoond of verbleven heeft. Om dit te verwezenlijken werd een verbroederingscomit é opgericht, dit is nu al meer dan 22 jaar geleden. Twee van de stichters: Gerard Verlinden en ikzelf zijn nog steeds actief.

Eerst kwamen wij terecht in Egmond Nederland waar de roots van de familie Egmont liggen. De eerste contacten werden gelegd en dan nog wel op 1 april, één datum die we niet licht vergeten en dat was geen aprilgrap. E én van de 4 exposanten is Huug Zentveld. Hij was hierbij ook aanwezig.

Nadien werd in Lahamaide gezocht, de plaats waar Egmont geboren is. Dankzij Hugo Heymans en Andr é Cotton hebben wij een vruchtbare samenwerking kunnen opbouwen en door deze verbroedering hebben wij Francis de Larivière leren kennen, ook een van de exposerende kunstenaars.

In Frankrijk, Cassel gelegen in Frans-Vlaanderen, waar Egmont menige oorlog heeft uitgevochten was het de moeilijkste klus om contacten te maken, maar met veel zoek- en schrijfwerk is dat ook in orde gekomen. U ziet moeilijk gaat ook en het was Luc vandenbroucque die ons op het goede pad gebracht heeft. Ten ander Luc is ook een van de 4 kunstenaars die hier exposeren.

Met deze 3 plaatsen Cassel, Lahamaide en Egmond werd een zeer vruchtbare verbroedering onderhouden door 2-jaarlijkse tentoonstellingen dan weer eens in Zottegem dan weer in Egmond, Cassel en Lahamaide.

Onze Kunstenaar uit Zottegem, Marc Van Crombrugge, is een vriend van Marcel van bijna 40 jaar geleden toen hij nog in het begin van zijn artistieke carrière stond maar sindsdien is uitgegroeid tot een bekend gewaardeerd kunstenaar, met exposities in binnen- en buitenland bekendheid verworven heeft.

Met deze unieke Egmontexpositie heeft het Verbroederingscomit é Zuid-Oost—Vlaanderen en het schildersatelier’ t Neerhof haar steentje bijdragen in de manifestaties die hier in Zottegem plaats vonden ter gelegenheid van de onthoofding van Egmont nu 450 jaar geleden.

Deze expo was een overdonderend succes met een zeer groot aantal bezoekers. Het heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. Ook de leden van het schildersatelier Koeleur ’ t Neerhof hebben hun steentje bij gedragen voor deze manifestatie.

Zij stelden hun prestaties tentoon in hun werkatelier.

Het was Burgemeester Jenne De Potter die de tentoonstelling voor geopend verklaarde. Marcel Quintijn dankte de talrijke aanwezigen en vooral de vier kunstenaars en de leden van het schildersatelier Koeleur ’t Neerhof.

Mooie accordeonmuziek, ‘pistoleekes’ en een drankje hebben bijgedragen tot de leuke en aangename sfeer van de avond.

Aldus de dienstdoende conservator, Marcel Quintijn.

De volgende foto, van de offici ële opening door burgemeester De Potter, werd ingezonden door  Marcel Quintijn :