Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018: St éphan Bourlau: “De problemen helder formuleren en geen uitdaging uit de weg gaan!”


St éphan Bourlau was jarenlang trouw mandataris van het Vlaams Belang, maar met de komende gemeenteraadsverkiezingen treedt hij met een nieuwe formatie de kiezer tegemoet. Hij wordt lijsttrekker van een nieuwe politieke beweging: ‘Het Alternatief’. In zijn programma pleit hij voor het organiseren van referenda om de inwoners van de Oudenbergstad nauw bij het beleid te betrekken. Het Alternatief verzet zich tegen de komst van een moskee. Bourlau wil dat er meer aandacht gaat naar de zelfstandigen en wil de binnenstad aantrekkelijker maken. Het Alternatief pleit tevens voor een kiosk op de Markt, maar ook voor de aanleg van een openlucht wielerpiste en een bootrestaurant langs de Kaai. “Onze stad moet haar wielerimago meer kracht bijzetten”, betoogt de lijsttrekker van Het Alternatief.

We leggen St éphan Bourlau vier vragen voor:

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?

“Geraardsbergen viert haar 950ste verjaardag. De authenticiteit van de stad wil ik behouden. Jammer genoeg werd er in het verleden niet altijd zorgzaam met ons patrimonium omgegaan. Ondanks protesten van stadsgenoten werden historische en waardevolle gebouwen gesloopt. Recent werd het gebouw van ‘de Arme Klaren’ aangekocht door een sociale huisvestingsmaatschappij om er sociale woningen te bouwen.   Het bestuur liet maar begaan. Alweer een gemiste kans om er iets prachtigs mee te doen.”

Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?

“Mijn partij heeft de ambitie om de kloof tussen de burger en de politiek dichten. Weinig mensen hebben nog vertrouwen in de gevestigde politiek en voelen zich niet gehoord.   Wij hopen ontevreden en teleurgestelde mensen de nodige impulsen te kunnen geven om voor een totaal nieuwe partij te stemmen. De problemen helder formuleren en geen enkele uitdaging uit de weg gaan is ons motto.”

Noem twee belangrijke aandachtspunten uit jouw programma.

“Een veilige samenleving is voor Het Alternatief een heel belangrijk aandachtspunt.   Het clich é dat mensen zich ’s avonds niet meer op straat durven te begeven, moet met alle middelen doorbroken worden.

Tewerkstelling voor onze Geraardsbergenaars is een tweede aandachtspunt waar Het  Alternatief hard wil op inzetten.   Jonge tweeverdieners moeten aan de slag kunnen in onze stad.   Dit is de enige manier om de stadsvlucht van jonge mensen tegen te gaan.”

Welke plaats staat symbool voor jouw gedrevenheid en engagement?

“De abdijsite is voor mij persoonlijk de plaats die mij het nauwst aan het hart ligt. Als bewoner van de Vesten ben ik er als het ware opgegroeid.   Ik besef maar al te goed dat de tijden van weleer niet meer terugkeren.   Mijn eerste tussenkomst in de gemeenteraad in 2007 ging over de verwaarlozing van deze prachtige site. Tot mijn grote teleurstelling is er sindsdien nog niets veranderend, ondanks de vele beloftes van de huidige coalitie Open VLD/CD&V.   Geen prestigieus en geldverslindend masterplan maar een algemene verfraaiing van het park en het openen van een cafetaria moet volstaan om te genieten van rust en ontspanning.   Dit is geen overbodige luxe in deze woelige tijden.”