Beiaard-verkiezingsinterviews: Jan Heytens, Open VLD Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterview. Maak kennis met Jan Heytens, plaats 11 Open VLD Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

1. De inwoners en hun mentaliteit. Ik hou van de bewoners van Zottegem : sympathiek, gastvrij en vrijheidslievend. Steeds met de 2 voeten op de grond en met gezond verstand. Ze laten zich geen blaasjes wijsmaken. Harde werkers. Ondernemend. En toch van het goede leven houdend.

2. Het bloeiende verenigingsleven.

3. Het mooie landschap. Zottegem ligt in een prachtige streek. Mooie landschappen, vergezichten en natuur. Je waant je er altijd een beetje op vakantie.

4. Het ondernemerschap en de creativiteit.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

1. Het bestuur. Na 18 jaar dezelfde coalitie en dezelfde accenten is het voor iedereen duidelijk dat er eens een andere, een liberale aanpak nodig is. Met meer aandacht voor een bloeiende stad, zonder leegstand. Een propere, goed onderhouden stad, waar iedereen graag naar toe komt. Een stad die leeft en dit ook uitstraalt.

2. Het personeelsbeleid van de stad. Een personeelsbeleid moet gericht zijn op het coachen en ondersteunen van de medewerkers zodat gewone mensen buitengewone prestaties kunnen leveren. Tot tevredenheid van henzelf en onze inwoners.

3. De communicatie tussen bestuur en burger. Er wordt te weinig naar de mensen geluisterd en te weinig overlegd. Veelal is de beste oplossing een oplossing die na gezamenlijk beraad tussen inwoners en bestuur tot stand komt. Communicatie is de sleutel tot een effici ënt beleid. Luisteren naar de mensen, praten met de mensen. Hun verzuchtingen vertalen in beleid. Knopen doorhakken. En uitleggen waarom je wat gedaan hebt.

4. Het financieel beleid. Het feit dat we in de top 10 staan van gemeenten met de hoogste schuldenlast per inwoner is geen goede zaak. Spaarzaam omgaan met de centjes van de gewone man is verdomd een plicht!

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

1. Mobiliteit en verkeersveiligheid.

Er is nood aan één doordacht mobiliteitsplan voor heel Zottegem, dat mobiliteit combineert met veiligheid. Waarin voetgangers, fietsers én automobilisten tot hun recht komen. In overleg met de burgers. En met gezond verstand. We moeten afstappen van kleine plaatselijke maatregelen die de verkeersproblemen verschuiven naar een andere straat. Een parkeerbeleid dat klanten naar het centrum lokt, niet een dat ze wegjaagt met parkeerboetes. Vanuit heel Zottegem en tot ver daarbuiten. Investeren in goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden en wandelwegen (trage wegen). Ja, overal in Zottegem. Openbaar en privaat vervoer op elkaar afgestemd. Nieuwe bouwaanvragen evalueren in het licht van het mobiliteitsplan.

2. Een mooi, verzorgd, proper en veilig Zottegem.

We wonen in een prachtige streek, de Vlaamse Ardennen. Laten we deze schoonheid verder ontwikkelen en verzorgen. Door gerichte aanplantingen in het buitengebied. Mooie bomen. Bermen vol bloemen. Goed voor de bijen én de mensen. Door mooie bloembakken in de woonwijken en op onze pleinen. Voldoende verlichting. Speeltuigen op de speelpleintjes. Waarom niet een fontein op het plein ? Dat kan veel volk aantrekken. Tof voor de mensen, goed voor de zelfstandigen. Verzorgen van onze straten, voet- en fietspaden. Keurig afgereden grasperken. Kerkhoven die onderhouden worden en sereniteit uitstralen. Onze parken verzorgen en gebruiken als visitekaartje. Een propere stad en een schoon buitengebied. Met strategisch geplaatste vuilbakken. Vrijwilligers organiseren die ieder sluikstort onmiddellijk opsporen en opruimen, want vuil trekt vuil aan. Sensibilisering. En een lik-op-stuk-beleid voor wie het maar niet wil begrijpen. Kortom, een sterk plan met als doel een proper Zottegem. Een veilig Zottegem ook. Wil je respect afdwingen als bestuur, dan moet je eerst zelf het goede voorbeeld geven door alles goed te onderhouden. En je moet de regels doen naleven. Door iedereen. En daartoe voldoende wijkagenten inzetten, dicht bij de burger. Een krachtdadig bestuur dus.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

De Dorpsstraat. Die bestaat niet in Zottegem, zeg je ? Jawel, want ik hou van alle straten en hun inwoners. Voor mij zijn alle straten dorpsstraten. Ik hou er immers van om van deur tot deur te gaan, aan te bellen en naar ieders mening en verzuchtingen te luisteren. Ongelooflijk hoeveel ik iedere keer weer te weten kom en bijleer. Er zijn enorm veel kleine en grote problemen, die op een oplossing wachten. En politiek ? Wel, dat is juist luisteren naar de mensen en hun voorstellen vertalen in beleid. Wie mijn standpunten nog beter wil leren kennen, kan terecht op mijn website: www.zottegemkanbeter.be

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Andere verkiezingsinterviews lezen? Klik op link hieronder

Beiaardverkiezingsinterviews