Vredespijp werd gerookt in Dikkele — Bezielers Oud klooster en buurtbewoners vinden elkaar in leefbaar compromis voor buurt en Oud Klooster.

Er is al veel inkt gevloeid over Dikkele, het Oud Klooster en de klachten van buren die hunkerden naar momenten van rust en stilte.
Nu, vandaag is er een mooi compromis bereikt dat de leefbaarheid van het Oud Klooster als project garandeert, maar dat tevens de gevraagde momenten van rust en stilte aan de buurtbewoners gunt, zegt buurman Dirk-Jan Parlevliet.

Slechts enkele dagen geleden haalde de kwestie nog het nieuws door een open brief die gericht was aan Louis Ide (N-VA-gemeenteraadslid en nationaal partijsecretaris) één van de betrokken buren. Erwin Eeraerts en Sabine De Groote, uitbaters van Oud Klooster: “We hebben de brief nogal impulsief rondgestuurd. Blijkbaar kwam dat nogal aanvallend over. Dat betreuren wij, ook en vooral omdat N-VA kandidaat-burgemeester Peter Van Den Haute (N-VA) net een opening had gemaakt om rond de tafel te gaan zitten en de dialoog op te starten.”.
Peter Van Den Haute: “Ik was bijzonder ontgoocheld toen de brief werd rondgestuurd omdat ik op dat ogenblik al een opening had gecre ëerd en Louis zich bereid had getoond om in dialoog te gaan. Nu ben ik blij dat er een oplossing is en dat ik daar mijn steentje heb toe bijgedragen.”

Louis Ide en Els Vankeirsbilck: “We gunnen het Oud Klooster alle succes in hun project en zijn bijzonder blij met de geboden garanties op momenten van rust en stilte. Nu kan de rust terugkeren in Dikkele, letterlijk en figuurlijk.”

Met dit compromis kunnen alle procedures stop gezet worden voor de rechtbank. We verwachten van gemeentebestuur en deputatie dat zij ons compromis nu ook honoreren.

Buiten deze mededeling zal er geen enkel commentaar gegeven worden aan de pers. Vanaf nu is de zaak voor elke betrokkene gesloten.

X