Verkiezingskoorts stijgt in Brakel —– Oorlog binnen Open Vld?


Andr é Flamand die op de voorlaatste plaats staat binnen de Open Vld Brakel doet aan huisbezoeken. Daar is niks verkeerd   mee zou men kunnen stellen.
Hij vertelt aan de mensen dat ze o.a. voor hem moeten stemmen maar niet voor een andere kandidaat van zijn eigen lijst nl. Peter Vanderstuyf.
Volgens Flamand is Vanderstuyf kritisch over de gewezen wn. burgemeester Stefaan Devleeschouwer die in april ontslag diende te nemen na een ongeval.
Andr é Flamand vertelt er tevens bij dat de militair op rust op het matje werd geroepen in Michelbeke.
Sommige burgers vertelden ons dit voorval maar het toont aan dat de spanningen niet alleen stijgen tussen de partijen onderling maar binnen de partijen zelf. Een typisch voorbeeld dat de vijand in eigen rangen zit hoor je links en rechts.

Reactie Peter Vanderstuyf: “ik ben niet op het matje geroepen bij de De Croo”s. Ze hebben me gefeliciteerd voor het werk dat ik gepresteerd heb het afgelopen jaar als schepen. Zo ben ik bezig met oplossingen voor de zonevreemde sportterreinen van o.m.: Standaard Michelbeke, FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye.   Verder ben ik nog bezig met het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van zonevreemde woningen in natuurgebied. Dit kost heel wat energie maar we zijn op goeie weg en een definitieve oplossing zal niet lang op zich laten wachten.”

Vlaams Belang
Peter Vanderstuyf kreeg tevens de wind van voor omdat hij de lijstvoordracht steunde van het Vlaams Belang.
Vanderstuyf verdedigt zich door te stellen dat iedereen aan politiek mag doen en dat   iedereen zijn mening mag hebben.
Jan Haegeman (N-VA) : “ Ik denk dat de liberalen schrik hebben dat een deel van de stemmen van het Vlaams Belang naar ons zouden gaan als deze partij niet opkwam. Het is tevens   raar dat men zegt dat ze niet democratisch zijn maar toch helpt men   ze.”

X