Werkgroep TW-Oosterzele wandelt op zo 21 oktober “Dag van de Trage Weg”!

Wij nodigen iedereen uit om 14u00 op het Tramplein te Moortsele voor een wandeling van max. 5 km. in en rond het mooie dorp van Moortsele,  waarbij ze een feestelijk moment inlassen om de St. Agathaweg voor geopend te verklaren.

Sint-Agathawegel

Deze trage weg in Oosterzele is momenteel deels toegankelijk vanuit de Lusbekestraat (deelgemeente Moortsele) tot aan de Gentweg (TW52). Verderop verdwijnt hij in het veld en eindigt in de Gravelos. Deze trage weg vormt een mooie verbinding tussen de woonkern Moortsele en de deelgemeente Lemberge (Merelbeke).

Historiek:

Het betreft hier een zeer oude verbindingsweg, welke op enkele oude kaarten (o.a. Villaret-kaart 1745-1748 en Ferraris-kaart 1771-1778) terug te vinden is onder de vorm van een heuse dreef die leidde naar het al lang verdwenen kasteel achter de boerderij Vermeulen. Op de atlas van de buurtwegen (1841) staat hij aangeduid als sentier nr. 25. Op de Popp-kaart (1842-1879) staat hij vermeld als Sint-Agathaweg. Nabij het kruispunt van deze weg met de Gentweg stond tot kort na WO II een molen met woonhuis. Hij liep ook verder, over de Gravelos, als TW 171. Het is momenteel niet de bedoeling dit gedeelte er bij te betrekken, dit deel immers loopt dwars door het erf van een boerderij (fam. Vermeulen).

Info

De werkgroep stelde n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen aan de drie lijsten ook enkele pertinente vragen m.b.t. trage wegen aan elk van de partijen die zich aanbieden U kan de vragen én antwoorden terugvinden via deze link:
h ttp://www.tragewegenoosterzele.be/communicatie-met-de-gemeente-en-andere-overheden/visie-partijen-en-kandidaten-14-oktober-2018-2/

X