Hypermoderne infrastructuur voor Chiro Windeke

Feest in Scheldewindeke. De opening van de nieuwe lokalen voor Chiro Tel Aviv Scheldewindeke werd in een feestelijk jasje gestopt. Vooraleer de nieuwe lokalen kon worden geopend, werden heel wat stappen gezet. Letterlijk en figuurlijk. Een werk van lange adem. Maar nu mag men terugblikken op een heel geslaagde realisatie. Chiro Windeke meet zich een trendy imago aan. Voorzitter vzw Chiro Windeke Bernard Van Craeyenest: ‘Het is een belangrijke dag waar we al heel lang naar uitkijken en nu is het zover: Chiro Tel Aviv Scheldewindeke opent zijn nieuwe lokalen en wat voor een lokalen. Aan deze lokalen hangt een serieus stukje geschiedenis vast, ik neem u even mee in vogelvlucht in het nabije en het niet zo nabije verleden’, zo stak voorzitter vzw Chiro Windeke Bernard Van Craeyenest zijn fel opgemerkte speech van wal. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Voorzitter Van Craeyenest gaf een overzicht van 2009 tot 2018. Van ernstige gebreken aan stabiliteit van de oude lokalen, helpende ouders, toezegging burgemeester Van Durme om uit te kijken naar een nieuw lokaal, vergaderingen met gemeentebestuur, aankoop gebouw door gemeente, oudergroep maakt bouwplannen bekend die op het kamp 2016 officieel worden voorgesteld, de oudergroep wordt omgevormd tot vzw Oudercomit é Chiro Windeke, ondertekening van een gebruiksovereenkomst voor 40 jaar tussen de vzw en het gemeentebestuur (20 april 2017), Fitnesscenter Adonis wordt letterlijk volledig gestript (juli 2017), officieuze eerstesteenlegging (23 december 2017). En finaal op zaterdag 20 oktober 2018 groot feest bij Chiro Windeke. En of ze fier zijn op de realisatie.

‘We zijn nu bijna 10 jaar verder en zoals u merkt was het een parcours met stevige hindernissen, veel vergaderen, uitgebreid plannen… om uiteindelijk vorig jaar aan de slag te kunnen gaan. Een paar weken terug, tijdens één van onze fameuze ‘werkdagen’, werd er over deze speech gesproken en wat daar allemaal in verteld moest worden, een voorstel was om alle door ons verstuurde mails voor te lezen, het zijn er ondertussen meer dan 1200, en ook de honderden WhatsApp-berichten de revue te laten passeren. Ik zal u de voorlezing ervan besparen en mij verder beperken tot het bedanken van heel veel mensen die nodig zijn geweest om dit project mogelijk te maken’, speechte Bernard Van Creayenest. Hij had woorden van dank voor het college van burgemeester en schepenen van Oosterzele, en bij uitbreiding het hele gemeentebestuur voor hun keuze om te investeren in jeugdlokalen. ‘Het gaat niet alleen om de aankoop van dit gebouw maar ook om de werken om van dit terrein een echt speelplein te maken alweer een niet evidente keuze in tijden van budgettaire schaarste. Ik wil ze langs deze weg ook aanmoedigen om dit te blijven doen en investeren in de jeugd te zien als investeren in de toekomst. Dit gebouw wordt ons voor de komende 40 jaar in bruikleen gegeven, daar hangt het stevig prijskaartje van 60.000 euro aan vast, door ons te betalen, maar gelukkig mogen we daar via een gunstige compensatieregeling de door ons gedragen kosten voor de binneninrichting van aftrekken (toch ongeveer 55.000 euro) zodat de Chiro in de verdere toekomst slechts een bescheiden jaarlijkse vergoeding moet blijven betalen. Bedankt college van burgemeester en schepenen! Ik wil hen en de bevoegde gemeentediensten ook nog bedanken voor de vlotte samenwerking en de grote bereiding om dit project samen met ons tot een goed einde te brengen’, vervolgt Bernard Van Craeyenest. Er vielen ook veel woorden van lof en dank voor de Chiroleiding en de oud-leiding (er kon 45.000 euro geïnvesteerd worden in de lokalen, een krachttoer) en de Chiro-ouders (spaarpotje 8.000 euro), firma’s en beroepsmensen die een groot hart tonen voor Chiro Windeke. Veel dank Ramen & Deuren Jeroen Van De Velde (Balegem), RDG Sanitair & CV (Scheldewindeke), Elektriciteitswerken Kris Van Immerzeele BVBA (Scheldewindeke), Paepens Sanitair & Verwarming NV (Ninove),   Sign & Stampcenter (Scheldewindeke), Bouwgroep Huyzentruyt NV (Beveren-Leie), Sax Sanitair NV (Melle), Sanitair Artissan BVBA (Meeuwen-Gruitrode), Deco Beton   (Scheldewindeke), Etac Gent Security (Melle),   C.B.T. Cornelis Building Team BVBA (Balegem), Painterior BVBA (Scheldewindeke), KBC Verzekeringen De Clercq (Oosterzele), Restaurant, Feestzaal & Traiteur Agathea (Landskouter), Van der Veken Coniferen BVBA (Scheldewindeke), Woodprojects Moreels (Melle),   ABC Plakwerken (Waregem), Houtbouw Plus (Brakel), Loïc Van Der Sijpt (metselwerken),

Dries Van Mechelen (laswerken), Bert Vermassen (binnendeuren), Cathy Govaerts van Wonderworld (lekkere catering), de technische dienst van de gemeente Oosterzele onder leiding van Klaas Van Cauwenberge, en medewerkers Annelies, Jeroen, Koen, Jan, Filip, Veerle.

 

Een pluim voor werkgroep

Bernard Van Craeyenest wees op de vele verdiensten van de werkgroep die met veel engagement en enthousiasme aan de slag ging. Ze hebben er mee voor gezorgd dat de Windeekse Chiro de komende decennia kan beschikken over een zeer goede infrastructuur. Een welverdiende hulde volgde voor de diehards:  Karel Van Mechelen, Koenraad Du Chau, Yves Scheldeman, Alain De Visscher, Bart Decruyenaere, Jasmien Van De Vijver, Lauranne De Rauw, Manon Paepens, Lara De Meulemeester, Veerle Vercleyen, Annemie Serlippens, Bart Vander Veken, Laura Van der Heyden.

‘Insiders zullen misschien al gemerkt hebben dat ik één naam niet genoemd heb of dat er inderdaad iemand op het podium ontbreekt en ze hebben gelijk. Ik zou ze heel oneerbiedig onze ‘moeder-overste’ kunnen noemen, maar zonder die negatieve bijklank kunnen we haar zonder meer bestempelen als de onmisbare factor in dit volledige bouwdossier. Ze tekende, berekende, regulariseerde, activeerde, belde, mailde, motiveerde, observeerde, corrigeerde en nog zoveel meer, het lijkt wel alsof zij over 25 uur in een dag beschikt, kortom zonder haar zou dit nog een grote bouwwerf zijn, mag ik u daverend applaus voor architecte Petra Van den Hecke’, besloot voorzitter vzw Chiro Windeke Bernard Van Craeyenest. ‘Leve de Chiro’.               Reporter 17