NEDERZWALM-HERMELGEM. Kermis in de parochie “ALLE HEILIGEN” op 1 november.

 

MOOIE TRADITIES MOGEN NIET VERLOREN GAAN.   OP DONDERDAG 1 NOVEMBER OM 10 uur is er weer MISVIERING en daarna  KERMIS TE “ ALLERHEILIGEN”

 Enkele jaren terug, vonden te Nederzwalm-Hermelgem op 1 November (Allerheligen in de volksmond) nog 4 missen plaats — telkens met bomvolle kerk.      

Er was er ook de jaarlijkse kermis met circus, autoscooter,   paardenmolen,   schommel,   schietkraam,   visspel  enz.  kinderanimatie ten top.

Met de reorganisatie van het kerkelijk gebeuren in de streek was er in 2015 geen enkele kerkelijke activiteit meer op Allerheiligen patroonheilige voor  Nederzwalm-Hermelgem.  (Enig in Vlaanderen)

 

Gewezen burgemeester Basiel Eeckhout deed een inspanning om deze kermis in ere te herstellen.

Basiel Eeckhout: “Betreurenswaardig werd dat aangevoeld dat een eeuwen oude

traditie (bestaat sinds 1651 ) zomaar verloren was gegaan. Het was immers een even sterke eeuwenoude traditie dat de inwoners van de gemeenten  door de eeuwen heen een samenhorigheid vormden (nl. Nederzwalm   –   Hermelgem   –   Meilegem   –   Beerlegem   – en St. Maria-Latem) en toch ook al bijna 50 jaar met de andere deelgemeenten van Zwalm

en zelfs ver daarbuiten op die dag naar het dorp terugkeerden om de overledenen te herdenken, de mis bijwoonden, de zegen kregen met de relikwie van Alle Heiligen (het schrijn is er sinds 1651 )

de kerkhoven bezochten, familiebijeenkomsten plaatsvonden en vooral dat zeer veel bekenden elkaar weer ontmoetten in de toen nog talrijke dorpscafeetjes en eetgelegenheden.

 Het was er een echte familie- en kennissen reünie   Nu nog één enkel dorpscaf é “ In De Patrijs” en diverse eetgelegenheden.

Gelukkig maar, en met de medewerking van de pastoor, de Kerkraad en de Parochiale eenheid werd de traditie in ere hersteld en zal ZEH Kanunnik PEEREBOOM  voorgaan..

Nederzwalm-Hermelgem beschikt over een bijzonder belangrijk reliekschrijn — enig in Vlaanderen — en is in hoofdzaak het levenswerk van Emeritus Pastoor ZEH Gabriel SCHOLLAERT.

Ook het kerkkoor SEEVERINGHA   uit De Pinte-Zevergem zal de plechtigheid opluisteren.

Sven VERMASSEN bespeelt het unieke orgel dat Nederzwalm — Hermelgem rijk is.

De hele ZWAMLSE gemeenschap en ook ver daarbuiten kan die dag zijn overledenen herdenken. Er zal een kruisje en prentje uitgereikt worden ter nagedachtenis van de overledenen

van het voorbije jaar.

Dat de Nederzwalmse  gemeenschap tevreden is , de eeuwenoude traditie te zien herleven blijkt ook uit het feit dat na de misviering — achteraan in de kerk — aan alle aanwezigen een hapje en een drankje wordt aangeboden door Wesley en Nathalie van “De Patrijs”.     Kortom — al wie in het huidige of het verre verleden iets te maken had met Nederzwalm — Hermelgem en Allerheiligen is er verwacht en van harte WELKOM.”

 

Maar –  er is meer — veel meer ——Kermis

Basiel Eeckhout: “Op initiatief van het organiserend feestcomit é JVV Nederzwalm, zal er op het dorpsplein van 11 tot 19 uur de aloude kermis zijn. De kindermolen zal er GRATIS ter beschikking zijn van alle kinderen.

Het schietkraam en het viskraam verwachten er ook de talrijke bezoekers bij deze typische volksspelen op de kermis.

Het is dank zij de financi ële steun van Jean Schiettecatte en Koen De Raeve dat dit deel van ALLERHEILIGEN kermis een nieuw leven krijgt.  Daarom ook onze dank en waardering.

Wij hopen er met de vele bezoekers een gezellig praatje te houden.”

 

 

 

X