Oosterzele: Dag van de trage weg, de St. Agathaweg(el) te Moortsele

De mooie opkomst (180 aanwezigen) toonde het brede draagvlak onder de inwoners om hun trage wegen op te waarderen, naar het voorbeeld van de buren uit Merelbeke. De landbouwer had een  gras stook aan gelegd om te bewandelen op de perceelgrens, de gemeente had in laatste instantie het 1ste deel met paaltjes afgebakend die op hun beurt dan hinderlijk zijn voor de landbouwer. Op deze manier kon men toch de cava kurken laten  knallen en de St. Agathaweg voor geopend   verklaren.

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn niet toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil openen,is de Sint-Agathawegel.

St. Agathawegel  

Het is een zeer oude verbinding tussen Moortsele en Lemberge. Hij staat reeds vermeld op de oude kaarten. (o.a. Villaret-kaart 1745-1748 en Ferraris-kaart 1771-1778) terug te vinden is onder de vorm van een heuse dreef die leidde naar het al lang verdwenen kasteel achter de boerderij Vermeulen. Op de atlas van de buurtwegen (1841) staat hij aangeduid als sentier nr. 25. Op de Popp-kaart (1842-1879) staat hij vermeld als Sint-Agathaweg. Nabij het kruispunt van deze weg met de Gentweg stond tot kort na WO II een molen met woonhuis. Hij liep ook verder, over de Gravelos, als TW 171. Het is momenteel niet de bedoeling dit gedeelte er bij te betrekken, dit deel immers loopt dwars door het erf van een boerderij (fam. Vermeulen).Tevens is hij een onderdeel van een mooie wandellus rond de dorpskern. Vanuit de Vijverstraat, langs de Lusbekestraat, de Sint_Agathawegel, Gentweg/Gravelos, Kloosterstraat, Watermolenstraat en via het pad langs de Molenbeek kom je terug in de dorpskern terecht.

X