Feest van de Dynastie

Het is sommigen ontgaan en zodoende stond men voor gesloten deuren aan het gemeenteloket. Anderen vieren dan weer uitbundig feest ter ere van onze koning. Sinds 15 november 1931 is het traditie om Koningsdag jaarlijks te vieren op 15 november.  De afgelopen jaren zorgde Koningsdag eerder voor een publieke discussie over de meerwaarde van de huidige monarchie.

Het feest werd oorspronkelijk het ‘Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning’ genoemd. In 1944 veranderde de naam in ‘Feest van de Dynastie’. In 1952 besloot men om de term te veranderen in ‘Koningsdag’.De benaming ‘Feest van de Dynastie’  wordt echter ook nog gebruikt.

Binnen de Federale overheidsdiensten  en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren een vrije dag. In het leger is deze dag een feestdag die gevierd wordt met een banket ter ere van de koning. Ook voor de Universiteit Gent is Koningsdag een sluitingsdag. Aangezien Koningsdag in 2018 op een donderdag valt, zijn er openbare diensten die ‘de brug’ maken.