50.000 euro aan nieuwe speeltoestellen in Zottegem

De jeugddienst van de stad Zottegem investeert 50.000 euro om nieuwe speeltoestellen voor speelpleintjes aan te kopen.

Het gaat om het speelbos aan de Bevegemse vijvers, het speelplein aan het Pieter Maegermanplein en het speelplein aan de Acacialaan, achter kerk Bevegem.  De investering maakt deel uit van een plan investeringsplan voor de 13 Zottegems speelpleintjes, uitgewerkt door de jeugdraad. “Dat plan omvatte ook de aanleg van een nieuw avontuurlijk speelterrein in het centrum (Beislovenpark) en de aanleg van een avontuurlijk stuk speelnatuur in een nieuw ontwikkeld woonproject (de Lelie)”, aldus schepen van Jeugd Sandra De Roeck. “De grijze speelplaats van De Kleine Planeet/SAMWD werd omgevormd tot een avontuurlijke groene speelruimte. Op het Hemelrijk investeerde de jeugddienst in een volledig nieuwe zandbak en komt er in het voorjaar 2019 nieuw ingezaaid gras en een waterpomp (conform Beisloven). Bij de opwaardering van de speelpleintjes wordt ingezet op duurzame speeltoestellen die voldoen aan al de benodigde veiligheidsvoorschriften. Er werd geïnvesteerd in de opleiding van een gecertificeerde deskundige van het stad die op regelmatige basis alle toestellen controleert en de nodige herstellingen op gestructureerde basis uitvoert. Van elk speelplein wordt een logboek bijgehouden met alle daarbij uitgevoerde risicoanalyses. Het is de bedoeling om in de toekomst bij de (her)ontwikkeling van speelpleintjes meer in te zetten op een dynamische speelruimte voor jong én oud waarbij ruimte en prikkels flexibel inspelen op gewijzigde situaties (samenstelling leeftijdsgroepen, ruimtelijke ligging, vergrijzing van een buurt,…).”

De plaatsing van de nieuwe speeltoestellen zouden in de lente 2019 moeten afgerond zijn.