Oosterzele krijgt het bijenvriendelijke gemeente label

Het gaat niet goed met de bijen en ze zijn belangrijk. Daar was Oosterzele het unaniem over eens. Actie drong zich op, want het lokale niveau is bij uitstek goed geplaatst om de levensomstandigheden van zowel honingbijen als de solitaire bijen te verbeteren. De gemeenteraad keurde op 23 maart 2016 na positief advies van de Minaraad de ondertekening van het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’ goed. Dit kwam niet uit de lucht vallen. In het bestuursakkoord 2013-2018 stelde de gemeente het open, groene en bloeiende karakter van de gemeente te willen bewaren, ook buiten de natuurgebieden en de inwoners te stimuleren om hetzelfde te doen. Na het ondertekenen van het bijencharter, volgde het bijenplan. Het bijenplan werd heel minutieus samengesteld en er werden acties aan vastgekoppeld. Er wordt gezorgd voor een stuifmeelrijke omgeving op het openbaar domein door dracht ­- planten te voorzien op openbaar domein. Er wordt sinds 2014 gefaseerd gemaaid van een berm ­beheersplan. Er is een nulgebruik van bestrijdingsmiddelen. Er worden bijenhotel(s) geplaatst en het bijenplan wordt Intern en extern gecommuniceerd. We sensibiliseren de inwoners om het maatschappelijk draagvlak te verhogen en zetten acties op touw rond het verdelen van drachtplanten of bloemenzaad. We sen ­sibiliseren landbouw en industrie, oa. via het bijvriendelijk aanleggen van bedrijven ­terreinen. Al deze acties werden uitgeschreven aan de hand van een doelstelling en een uitvoeringsschema met aandachtspunten. Zo zijn inwoners het bijvoorbeeld vaak niet eens met het gevoerde maaibeleid. Zij zien het als het niet onderhouden van de bermen door de overheid, waardoor ze zelf aan het maaien slaan of gebruik maken van pesticiden. Gerichte sensibilisering door frequent en nadrukkelijk te informeren over wettelijke bepalingen en beleidsdoelstellingen. ‘Overtreders’ worden per ­soonlijk aangesproken om duiding te verschaffen. Het logo ‘Oosterzele helpt bijen’ onderstreept dat deze gemeente in al haar beleidsdaden een ‘bijentoets’ inbouwt. Bij volgehouden beleid kan het niets anders dan vruchten afwerpen.

Jan Martens schepen van milieu Oosterzele

 

X