Lezersbrief N42: ik wil volgend jaar NIMBY niet meer horen!

We lopen naar einde december, het stof van de verkiezingen is gaan liggen, de mist die men gespoten heeft over het nieuwe trac é van de   N 42 is door de westenwind weggeblazen. Waar ik als   neutrale waarnemer na het bekijken van de 3 varianten het trac é 10 verkoos, is de keuze van het College van Burgemeester en Schepenen verrassend gevallen op de variant 6 . Het is een draak van een oplossing, de nieuwe weg komt tegen de bestaande te liggen .De bewoners langs de Oude Wetterse steenweg waren al   jaren de pineut, zeker de   westzijde ,als je daar niet oppast rijdt het voorbijrazende verkeer je de broek van het lijf. De oostelijke kant, zal als men doorzet met trac é 6 ,verlost zijn van al zijn zorgen maar ook van zijn huizen en gebouwen .Volgens “De Standaard” moeten 9 eigendommen onteigend worden en zullen ze tegen de vlakte gaan. De bewoners op de westkant zullen moet aankijken tegen een aarden wal of meters hoge geluidsschermen. Zij blijven de grote verliezers. Het traject 150m verder weg gelegd kon een wereld van verschil betekenen voor deze mensen.

Natuurlijk hangt daar ook een prijskaartje aan,optie 10   zou 577.139 € kosten, optie   6 zou maar eventjes 3.473.933 € (Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat in het eerste plan men sprak van 12 onteigeningen   maar met de waardeverhogingen van gronden en huizen zal men ongeveer aan hetzelfde bedrag komen) kosten, wat toch een groot verschil maakt. De geldbomen zijn omgehakt en de ezeltjes lopen ook niet meer in de weiden. Dus zal de belastingbetaler ervoor moeten opdraaien.

Is het gemeentebestuur gezwicht voor de macht van het kiezersaantal en hebben ze via een schrijven (dixit Open VLD PLUS) rond 9 oktober laten uitschijnen dat men nog op zoek was naar een bijkomend trac é, het is een mogelijkheid.Er was druk vanuit wijk “Den Anker”, zijnde toch een paar honderd   huizen   en nog   veel meer stemmen. Zet daar de bewoners tegen van de 35 tot 40 huizen aan de Wetterse steenweg en je weet de uitkomst.

In de   pers lees je altijd “De N42 komt dicht tegen wijk ” Den Anker” te liggen ,wat ik een echte giller van formaat vind. Mijn geboortehuis staat er op 200 m vandaan en is daarmee het dichtste van Kwaadbeek langs de oostzijde .Verderop naar de E40 toe is dat zeker 400 meter en meer, de ankerkerk in vogelvlucht is 1,5 km. De mensen die echt reden tot klagen hebben wonen in de Houtemstraat, Reigerstraat ( deel rond de verkeerslichten ) en Kwaadbeek westkant, die wonen er echt met de neus op.

Ik was verbaasd toen de woordvoerster van AWV kwam verklaren dat er geen draagvlak was voor variant 10. Je weet op voorhand dat bij zulke projecten er altijd mensen zijn die ontevreden zijn. Het is aan het gemeentebestuur om de inwoners te informeren zonder direct overstag te gaan bij het minste protest. Geef iedere eigenaar en comit é zijn zin en de uitkomst zal zijn dat de autoweg op een wasbord gaat lijken.

Alhoewel de tijd dringt kan men misschien ter elfder ure toch kiezen voor variant 10 .Voor de meerderheid is het dan kiezen en verliezen, er gaat wat meer landbouwgrond verloren en de weg komt 150 m dichter te liggen bij de as Kwaadbeek Kleistraat maar het blijft leefbaar voor iedereen (ik vergelijk met mijn situatie ,ik woon op minder dan 150 m van de spoorlijn 50 A, 300m van de N 9 en 400m van de E40 die ondanks hij daar op een hoge berm loopt enkel hoorbaar is door de sirenes van de hulpdiensten bij calamiteiten op de snelweg).

De argumentatie van Groen! tegen een omvorming naar 2 x 2 rijvakken is op zijn   zachtst gezegd opmerkelijk, door verzadiging van de E40 is de opname van verkeer komende van de N42 sterk vertraagd dus wil men alles blauw- blauw laten. Ze vergeten wel dat er nog een grote trafiek is richting Wetteren en Zottegem en vice versa .Dit gaat lijken op een Catch 22 situatie.

Ontegensprekelijk gaat er landbouwgrond aangesproken worden,maar veel gronden in de omgeving hebben al een recreatieve bestemming gekregen, paarden hebben er de koeien verdrongen.Als ik even visionair mag zijn, er is een sterke tendens merkbaar dat mensen steeds minder vlees gaan eten en anderen vegetari ër of veganist worden. Boeren en buitenlui weten dat het leeuwendeel van de akkers hier te lande dienen om dierenvoer(mais, bieten, gras) te kweken. Als voornoemde tendensen zich verder ontwikkelen zou men rap kunnen komen tot veel braakliggende akkers.

Voor de restpartijen grond   variant 10( ,ieder nadeel heb zijn voordeel zei ooit een legendarisch voetballer,) omvormen tot bv. volkstuintjes ,inzaaien tot bloemenweide (Oosterzele   bijenvriendelijke gemeente ), grasland( nieuwe habitat kievit), beplanten met inlandse struiken en bomen als windvang zijn legio mogelijkheden en idee ën(aankoop grond door Natuurpunt ?)

Ook fijn stof is een stokpaardje van Groen!. Als ik op de kaart van curieuzenneuzen kijk, zie ik toch veel groene en donkergroene meetpunten,wat wijst op goede luchtkwaliteit in Oosterzele. Echter daar waar in Vlaanderen het verkeer veel stilstaat en ingesloten is, meet men de slechtste luchtkwaliteit.De autoconstructeurs komen zo stilaan op kruissnelheid om wagens te ontwikkelen met andere krachtbronnen die veel minder uitstoten,ook hier toch een zeker optimisme naar de toekomst toe(elektrische en waterstof aangedreven   voertuigen).

Mw Redant(Groen!) is blijkbaar in de war of vertelt een onwaarheid waar ze verklaart dat als er aan de Gijzenzelestraat geen rechtstreekse aansluiting op de N42 komt, het verkeer van Moortsele Landskouter en Gijzenzele langs het Dorp moet. Logischerwijze neemt men dan de Geraardsbergse Steenweg   en Korte Ambachtstraat tot kruispunt Reigerstraat.

Tot slot, de Volkershouwbrug   afgesloten sedert 2011. Waarom men die niet hersteld heeft, is mij een raadsel(duistere krachten aan het werk geweest volgens sommigen) te meer men daar 200 m verderop het   spoorwegbruggetje   waarop men elkaar niet kon passeren vervangen heeft door een exemplaar om U tegen te zeggen en een navenant prijskaartje waarschijnlijk ook .Zodoende is er tussen de snelwegbrug en de spoorweg   een eilandje ontstaan met 25 woningen   die het privilege hebben om over het kunstwerk te rijden. Blijkbaar gaat men de weg tussen Bavegem en Westrem in 2019 aanpakken. Hoognodig dat er daar   veilige gescheiden fietspaden komen. Dus   komt er een nieuwe wegomlegging   en is er voor inwoners van Westrem en Massemen   die richting S-L-Houtem en Oosterzele moeten weinig keus: Stichelendries of naar het Kruisen   en dus nog meer verkeer op de N42 en meer gereden kilometers. Tijdelijk langs Volkerschouw was een alternatief geweest.

De beste wensen voor 2019 en ik wil volgend jaar NIMBY niet meer horen

De Mulder Jos é, Westrem.

X