Dagelijks bestuur Cultuurraad Lierde

Nieuw dagelijks bestuur Cultuurraad Lierde.

Schepen Katlijne Scheirlinckx, Jan Martens, Herman Vindevoghel, Bert Wastyn, Carmen Van Nieuwenhove, Carine D’Hose.

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur worden ook steeds de dagelijkse besturen van de diverse gemeentelijke adviesraden herkozen. Voor de Lierdse Cultuurraad gebeurde dit op woensdag 9 januari voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van deze raad.

Daar er maar vijf kandidaten waren om de vijf functies in te vullen was er geen verkiezing nodig en dienden de nieuwe bestuurders enkel onderling de taken te verdelen.

Nieuwjaarsdrink

Aansluitend op deze eerste raad van bestuur gaf de Cultuurraad zijn traditionele nieuwjaarsdrink in de foyer van OC De Lier.

In zijn welkomwoord wist burgemeester Jurgen Soetens te vertellen dat er op cultureel vlak een aantal zaken in de pijplijn zitten. Welke dat zijn wou hij spijtig genoeg nog niet onthullen.

Ook schepen Katlijne Scheirlinckx kon de aanwezigen hieromtrent niets wijzer maken. Zij dankte het uittredend bestuur voor het gedurende zes jaar geleverde werk, hun enthousiasme en inzet. Een speciale dank ging naar Roland Limpens die het dagelijks bestuur dient te verlaten. Als afsluiting verwelkomde ze Bert Wastyn als nieuw bestuurslid.

Als laatste spreker dankte voorzitter Carine D’Hose de aanwezige schepenen en de afgevaardigden van de diverse verenigingen voor hun medewerking. Een activiteitenoverzicht, dat traditioneel op de nieuwjaarsdrink gebracht wordt, kon ze niet geven daar het nieuwe bestuur zich hierover nog dient te beraden.

Het nieuwe dagelijks bestuur

Voorzitter: Carine D’Hose (toneelvereniging SiMaLi)

Ondervoorzitter: Carmen Van Nieuwenhove (Cultuurcel Damesbond VLD)

Secretaris: Jan Martens (Beschermcomit é kapel Ottergem)

Penningmeester: Herman Vindevoghel (ACV-CM)

PR-verantwoordelijke: Bert Wastyn (Curieus Lierde)

 Dagelijks bestuur Cultuurraad Lierde