Fietsstraat

Bestaat er zoiets als een verkeersreligie?

We hebben vandaag de mond vol van het klimaat. Er komen jongeren op straat voor een beter milieu. De uitstoot van CO2 moet verminderen. Men heeft het over de klimaatsverandering en de milieuzorg.
Men heeft het altijd over het verkeer. Maar zijn onze politici niet verantwoordelijk voor een stijging van de C02?
We gingen praten met voormalig burgemeester Basiel Eeckhout die 30 jaar de gemeente Zwalm leidde. In zijn periode was verkeersveiligheid eveneens al een belangrijk onderwerp.
Schoolomgevingen
Basiel Eeckhout: “Wij hebben de eerste borden laten plaatsen aan scholen om de snelheid te milderen. In Hundelgem kon de directeur die bi-flash borden zelf aan — en uitzetten. Tot op het moment dat hij dit eens vergat zodat er een tijdschakelaar werd ingevoerd. Later kwamen de volledig elektronische borden maar die gaven dan ook aan dat men in de vakantieperiodes ook 30km/u diende te rijden. Het is 168 dagen op een jaar school en men verplichtte de bestuurders om alle dagen 30km/u te rijden aan een schoolomgeving waar geen kinderen te bespeuren vielen.
In St.-Maria-Latem op een gewestweg is vandaag een permanente zone 30 ingevoerd. Men kan zich toch afvragen voor wie   dit   goed is?”
Foto Permanente zone 30 op een gewestweg dag en nacht — wie leeft dat na? Welke lobby heeft er hier gewerkt?

SONY DSC

 

Geen pleidooi tegen snelheidsbeperkingen
Basiel Eeckhout: “Dit is geen pleidooi tegen de snelheidsbeperkingen ingevoerd op 30km/u om veiligheidsredenen. Veiligheid blijft prioriteit nr.1.
Maar laat het wel een grondige reden zijn om toch even na te denken — in het algemeen belang en vooral in het belang van de langs wonende — waar men zomaar een zone 30 invoerde — veelal om de wens van een enkeling in te willigen.”
Absurd voorbeeld is de fietsstraat van Paulatem
Basiel Eeckhout: “ De relatie naar een ‘FIETSSTRAAT’ wettigt ten volle enige aandacht. De Paulatemstraat is 1635 meter lang en men voorziet in het reglement. Een wagen mag een fietser niet voorbijsteken in die straat. Ook al rijdt die maar 20km/u. Zou het hier niet verstandiger zijn om de max snelheid van 50km/u op te leggen en te handhaven. Er rijden 5 fietsers per dag in die straat en men cre ëert een fietsstraat. Waar is men in godsnaam mee bezig.”
Foto Zwalmse FIETSSTRAAT zonder fietsen

CO2 uitstoot wordt steeds hoger gemaakt
Basiel Eeckhout kwam in het bezit van de CO2 uitstoot van auto’s bij verschillende snelheden. Universiteitsprofessoren kwamen tot volgende bevindingen. Men deed proeven met een wagen die in een zone rijdt die 1 km lang is. Dit leidt tot ongeziene resultaten.
Aan een snelheid van 30km/u verblijft een wagen 120 seconden in die zone. Wat is de uitstoot/verbruik? Bij 50km/u verblijft de wagen 72 seconden in die zone. Bij 70km/u is dit 51 seconden en bij 90km/u is dit 40 seconden. Tenslotte bij 120km/u is dit 30 seconden.
De resultaten zijn verassend te noemen.
Rijden aan 30km/u is de meest schadende snelheid is op het gebied van CO2 uitstoot. Als men 50km/u rijdt dan is er 15% minder uitstoot en bij 70km/u is daar nog eens 5% minder uitstoot.
De verbruikscijfers en uitstootcijfers
Snelheid uitstoot C02   Verbruik
30km/u     2,31g/km       8,75 liter / 100km
50km/u     1,96             7,42       15% minder tegenover 30Km/u
70km/u     1,85             7,02       20% minder
90km/u     1,88             7,13       19% minder
120km/u   2,23             8,46       3% minder

Eigen inbreng
We komen regelmatig in de Zuidlaan in Munkzwalm. Sommige politieke partijen willen hier een permanente zone 30 cre ëren. Als je als fietser zowel uit de richting Hundelgem komt of uit de richting Brakel dan rijdt men bij het binnenkomen van Munkzwalm vlug ongeveer 40km/u zonder dat men hiervoor zware inspanningen dient te leveren. Munkzwalm ligt nu éénmaal in een dal. Is het dan veiliger dat fietsers sneller gaan rijden dan auto’s. Tijdens de drukste periodes in de dag staat men vaak voor een gesloten overweg en staat het verkeer stil tot aan caf é Ysebaert op verschillende tijdstippen.
Basiel Eeckhout reageert hierop. ‘Wat is dan het nut van het cre ëren van een permanente zone 30 die het meest schadelijke is wat betreft de uitstoot.’
Foto’s Waarom dient men een zone 30 te cre ëren op een weg waar het verkeer veelal al wordt afgeremd door andere factoren?

Slechte Vlaamse verkeersaanduidingen
De N415 Zwalm — Brakel leent zich tot hogere snelheden. Neem nu de strook tussen ( voorbij afslag Rozebeke — loods Delbeke) en kruispunt Boekelstraat. Op deze weg bedraagt de maximum snelheid 70km/u. In de praktijk rijdt iedereen er veel sneller. Waarom laat men hier gewoon 90km/u niet toe want de weg heeft afgescheiden fietspaden en er is nauwelijks of geen bewoning. In Walloni ë zijn er wegen die aan veel mindere criteria voldoen en waar toch 90km/u kan gereden worden. Het grote gevaar zit er nu in als men Elst binnenkomt en nog aan die hoge snelheid rijdt. Er staat immers geen enkele verkeersindicatie want men verwacht dat je er 70km/u rijdt. In de realiteit zien we dat er hier ook gewoon sneller wordt gereden dan toegelaten en dat er het afgelopen jaar ( 2018) op een strook van nauwelijks enkele honderden meters een zevental ongevallen hebben plaats gevonden. Veilig is anders te noemen!! De impact bij een ongeval is veel groter dan BVB in een zone 30. De stukken kunnen in het ronde vliegen.
Recent werd het Horebeeks mobiliteitsplan nog goedgekeurd waarbij sprake is van een tonnagebeperking in de centrumstraten. Het gevolg hiervan is dat zwaar verkeer kilometers extra zal dienen om te rijden via Elst en Zegelsem en daar zit men in deze Brakelse deelgemeenten niet op te wachten.
Foto’s Hooglaan — waarom hier geen 90km/u — in de praktijk is dit reeds meestal het geval

SONY DSC   – Hooglaan zou beter 90km/u worden

Foto’ s In Elst hadden er op een strook van enkele honderden meters verschillende zware ongevallen plaats.

X