De planning van 77 nieuwe vakantieverblijven in Moerbeke stuit op hevig verzet: ‘Puur financieel gewin is de drijfveer voor dit project.’

In november 2018 gaf de toenmalige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de derde keer een verkavelingsvergunning af aan de heer Marc Van Der Putten van de firma Tavernier uit Sint-Lievens-Houtem. Daarmee krijgt hij toestemming voor het verkavelen van 77 loten voor openluchtrecreatieve verblijven (vakantiewoningen) in de Atembekestraat te Moerbeke.

Reeds tweemaal vernietigd
Deze beslissing werd in 2016 en 2018 door de Raad van Vergunningenbetwisting reeds tot tweemaal toe vernietigd, maar de deputatie houdt het been stijf en wil kost wat kost het project van de 77 vakantiewoningen realiseren. De buurtbewoners tekenden reeds verschillende malen protest aan. ‘Maar daar heeft de deputatie geen oren naar’, aldus een buurtbewoner.

De aanvraag van het project loopt al van 2011. De buurtbewoners ventileerden al verschillende keren hun ongenoegen. In het verleden werden reeds bezwaren en een petitie ingediend. De belangrijkste bezwaren zijn mogelijke bijkomende wateroverlast, de aantasting van de draagkracht van de omgeving en de teloorgang van landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De collectieve verontwaardiging onder de buurtbewoners leidde spontaan tot de oprichting van het actiecomit é ‘Ongerept Atembeke’.

Megalomaan project
C édric De Ruette, buurtbewoner en woordvoerder van het plaatselijke actiecomit é ‘Ongerept Atembeke’ steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen en banken: “Tot verbijstering van de buurtbewoners is voor de derde keer is een vergunning uitgereikt voor verkaveling van 77 openlucht recreatieverblijven in overstromingsgebied aan de Atembekestraat in Moerbeke. Het is onthutsend om vast te stellen dat in tijden van betonstop ons stadsbestuur en de provincie instemmen met dergelijk megalomaan project.”

Volgens woordvoerder De Ruette ligt het project in overstromingsgevoelig gebied ‘waar de waterblanke straten, ondergelopen kelders en omhoogvliegende riooldeksels nog vers in het geheugen liggen.’ Het hemelwater van de extra verharde oppervlakte in de Atembekestraat valt door de Hollebeke en het rioleringsnetwerk niet te slikken. ‘Om dan nog te zwijgen over de aanslag op het prachtige landschap en de potenti ële verkeersoverlast in ons ongerept Atembeke.

We zetten de strijd voort.
De Ruette onderstreept dat het project geen meerwaarde biedt voor de omgeving. Hij kondigt dan ook verdere acties aan: ‘Puur financieel gewin is de drijfveer van dit project. Daar zullen wij ons als buurtbewoners tegen blijven verzetten.’

Een woordvoerder van de het Milieufront Omer Wattez — dat al tot tweemaal toe aan de basis lag van de vernietiging van de vergunningen voor de uitvoer van dit project — laat weten de strijd niet te zullen staken: ‘Dit gaat nog steeds over de vergunning van 2011. We hebben deze sindsdien al 2 keer laten vernietigen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen en toch levert de deputatie opnieuw een vergunning af. Ook nu vragen we terug de vernietiging. We zetten de strijd voort.’

Julien Borremans