foto bij tekst locatie voetbalaccommodatie Lierde

Netelig “voetbaldossier” op gemeenteraad te Lierde.

logo voetbalclub FC Bonanza

VCE Deftinge versus FC Bonanza

Aanstaande zondag neemt VCE Deftinge het op tegen FC Bonanza. Dat het een geladen wedstrijd zal worden staat buiten kijf want FC Bonanza heeft drie punten nodig om niet in de degradatiezone terecht te komen en VCE Deftinge wil de aansluiting met de top zes niet verliezen.  Echter niet enkel deze match is belangrijk voor beide ploegen. Ook het princiepsakkoord voor de inplanting van een nieuwe voetbalaccommodatie dat maandag op de agenda van de gemeenteraad staat.

“Voetbaldossier”

Beide clubs werden in dit dossier al gehoord en juichen, gezien de toestand van de bestaande infrastructuur, zeker nieuwe terreinen met een multifunctionele kantine toe.   VCE Deftinge merkte wel meermaals op dat het voor haar supporters, vrijwilligers en spelers belangrijk is dat de locatie centraal gelegen is tussen de beide clubs. Iets waar ook FC Bonanza zich in kon vinden.

Het kwam dan ook hard aan toen eind vorig jaar door burgemeester Jurgen Soetens werd medegedeeld dat de meest geschikte locatie voor de nieuwe accommodatie de bestaande terreinen van FC Bonanza is.

Dit roept heel wat vraagtekens op bij VCE Deftinge maar ook bij buurtbewoners. Deze terreinen liggen midden in een woonwijk waar op de dag van vandaag al een enorme mobiliteitsproblematiek heerst. Bovendien zal er niet meer tweewekelijks op zondag gevoetbald worden maar zal men in de buurt, als de plannen worden goedgekeurd, elke zondag kunnen genieten van luidruchtige voetbalfans.

VCE Deftinge houdt de bal af

VCE Deftinge stapt zeker niet mee in het verhaal zoals het vandaag op tafel ligt. Een verhuis naar de terreinen van FC Bonanza is voor hen totaal onbespreekbaar. Verder stelt men zich in Deftinge ook ernstige vragen bij het financi ële plaatje van dit project.

De verkiezingsbeloftes van oktober om investeringen te doen waarmee men zoveel mogelijk Lierdenaren wil bereiken en die breed maatschappelijk gedragen dienen te zijn, lijken loze beloftes volgens VCE Deftinge. Vooral daar het hier om een project gaat waar momenteel zelfs niet alle voetbalclubs achter staan.

VCE Deftinge is overtuigd dat een moderne en degelijke accommodatie (met een multifunctionele kantine die gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden) een boost zou kunnen geven aan het jeugdvoetbal op Lierde en hoopt dat het gemeentebestuur alsnog de nodige infrastructuur voorziet waar elke club wenst aan mee te werken, zonder buurtbewoners tegen de borst te stoten.

Politiek spel ?

Menig Lierdenaar, zoals we konden opmaken uit reacties op de sociale media, is er rotsvast van overtuigd dat het niet aan “de voetbal” van Deftinge ligt maar wel aan het negativisme van Open VLD. Deze partij zou volgens hen de electorale nederlaag slecht verteren en daarom alle initiatieven van de meerderheid proberen te boycotten. Volgens de Open VLD fractie is dit een totaal onterechte veronderstelling. Indien de fractie komende maandag zou tegenstemmen is dit zeker niet om de meerderheid tegen te werken doch wel omdat ze in hun verkiezingsprogramma stelden dat ze enkel akkoord kunnen gaan met een nieuwe sportaccommodatie indien de beide clubs het over de locatie eens zijn. Iets wat momenteel duidelijk niet het geval blijkt te zijn.

voetbalveld met cornervlag