Hypermoderne sportzaal voor Vrije Basisschool Oosterzele ‘De Appelaar’

Feest in Oosterzele. De offici ële opening van de nieuwe sportzaal voor de Vrije Basisschool Oosterzele ‘De Appelaar’ werd op vrijdag 1 februari 2019 in een feestelijk jasje gestopt. Vooraleer de nieuwe sportzaal kon worden geopend, werden heel wat stappen gezet. Letterlijk en figuurlijk. Een werk van lange adem en veel geduld. (Reporter 17, foto’s VBS)

Maar nu mag men terugblikken op een heel geslaagde realisatie. Hypermodern. Chic. Vrije Basisschool Oosterzele meet zich een trendy imago aan. ‘Het is een sportzaal voor de kinderen, we gaan ze officieel laten openen door kinderen’, met die woorden stak een zielsgelukkige directeur Joris Raemaekers de feestavond van wal. De sportzaal stond afgeladen vol. Na de inzegening door E.H. Amand De Cock (pastoor, ex — deken) volgden speeches van directeur Joris Raemaekers, Jos é De Sutter (voorzitter schoolbestuur, Vzw IZOO), burgemeester Johan Van Durme, genietbare acts van leerlingen van de Vrije Basisschool De Appelaar, geslaagde optredens van Balletschool Toi Moi et la Danse. Voorzitter Jos é De Sutter gaf heel gevat de historie van de werken, de financiering en had veel lof voor alle medewerkers aan het project. Gelukkig kon VBS De Appelaar rekenen op heel wat financi ële steun. Een krachttoer.
Je kreeg ook de gelegenheid de vernieuwde site, klassen en speelplaats te ontdekken. De school zet duidelijk in op sport én beweging. De school heeft daarvoor de ruimte, een grote troef. Naast de nieuwe speelplaats van het lager, heeft VBS De Appelaar nog de kleuterspeelplaats met een speelweide. Er komt ook nog sportruimte naast de gloednieuwe turnzaal. Het schoolbestuur blijft duidelijk investeren in ruimte binnen en buiten. Men blijft inzetten in het welzijn van de leerlingen, binnen en buiten.
De moderne infrastructuur is een prachtige investering én een weelde voor de huidige en toekomstige leerlingen van de school. Een nieuw tijdperk wordt ingeluid. VBS Oosterzele toont aan dat het een omgeving kan scheppen waarin leerlingen zich snel thuis voelen. Burgemeester Johan Van Durme: ‘We zien hier dat veel mensen tevreden zijn, als een school groeit zit het goed, veel succes VBS De Appelaar, het ga je goed’. Finaal kreeg directeur Joris Raemaekers een stormachtig applaus. Directeur Joris Raemaekers toont zich gloeiend ambitieus. Niet passief afwachten, maar aanpakken. Een belangrijke figuur in VBS Oosterzele. De ruime respons deed hem zichtbaar deugd. Trots op de school. Hij zorgt ervoor dat iedereen in de school floreert, in de zon staat, kan groeien en openbloeien.               Reporter 17
X