Antwoord op Open brief aan de Zottegemnaren door Peter Lagaert

Het nieuwe bestuur van Groen Zottegem. Frank Douchy herken je vooraan als derde van rechts

Beste Peter ,

Ik heb je wat laattijdige nieuwjaarsbrief, gericht aan de inwoners van Zottegem, gelezen waarbij je aandacht vraagt voor het gebruik van het Nederlands in Zottegem bij contacten met anderstaligen . Het is inderdaad zo dat ze sneller een actieve kennis van het Nederlands zullen verwerven als de personen met wie ze in contact komen ook onze taal gebruiken . Ook in Zottegem volgen tal van vreemdelingen Nederlands voor anderstaligen.

Lees de open brief van Peter Lagaert

Vervolg open brief Frank Douchy hieronder

Toch is enige nuance op zijn plaats .

Eerst en vooral merk ik op dat het de NVa is die vanaf 2004 in de Vlaamse regering de cursussen maatschappelijke integratie of beter gekend als cursussen inburgering heeft ingevoerd als verplichting voor nieuwkomers in Vlaanderen. Binnenkort zou dit ook in Brussel verplicht worden . Deze cursussen worden in de talen van de nieuwkomers gegeven en in grote steden dus ook in het Arabisch, Farsi, Frans,, Engels en Spaans . Wie hier pas is aangekomen kent immers nog geen Nederlands . Als er te weinig nieuwkomers zijn met een zeldzame taal dan wordt er met tolken gewerkt . Hoe jonger de deelnemers, hoe sneller ze onze taal leren.

We stellen echter vast dat in tal van praktische situaties zoals in contacten met het OCMW , verhuurders van woningen, de dienst burgerzaken, zorgverleners, Kind en Gezin of ziekenhuizen adviezen van administratieve aard of medische adviezen niet begrepen worden . Onze maatschappij is immers behoorlijk ingewikkeld qua sociale zekerheid , info over gescheiden afvalophaling,….

Als de anderstaligen na de start van het gesprek in het Nederlands duidelijk laten blijken dat ze niet kunnen volgen dat vind ik het zeker verantwoord om op een andere taal over te schakelen . Verkeerd begrepen adviezen kunnen immers leiden tot administratieve vertraging bij het invullen van documenten voor het bekomen van sociale voordelen . Op medisch vlak is de anamnese of ondervraging van de pati ënt de sleutel tot een juiste diagnose en de wet op de pati ëntenrechten stelt in artikel 7 § 2 dat de communicatie met de pati ënt in een duidelijke taal dient te geschieden . Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot medische missers .

De meertaligheid van heel wat Vlamingen is een absolute meerwaarde die moet gekoesterd worden terwijl we tegelijk duidelijk maken dat de kennis van het Nederlands bij ons een absolute must is voor een succesvolle integratie in Zottegem .

Frank Douchy

Voor Groen Zottegem

X