overhandiging opbrengst Sterzingen door Canracansa

Cantacansa zong voor OCMW Lierde.

Cantacansa overhandigen van de opbrengst van het Sterzingen
Sociale dienst en voorzitter Antoine Van De Maele ontvangen van Mirel Holderbeke namens Cantacansa de opbrengst van het Sterzingen.

Traditiegetrouw trokken de zangers van Cantacansa gedurende de eindejaarperiode weer Lierde door. Met het “Sterzingen” verzamelden ze zo de som van €434,34 en ook dit jaar schonken ze dit mooie bedrag aan het OCMW van Lierde.

In het bijzijn van de sociaal assistenten overhandigde Mirel Holderbeke de omslag met het geld aan Antoine Van De Maele, schepen van sociale zaken en voorzitter van het Bijzonder Comit é van de Sociale Dienst.

“We zijn Cantacansa zeer erkentelijk voor dit prachtig initiatief en de steun die ze op deze manier bieden aan de minderbedeelden en mensen in nood. Onze sociale dienst zal dit geld besteden voor het aankopen van voedselbonnen. Namens al diegene die we op deze manier kunnen helpen, onze medewerkers en mezelf wens ik Cantacansa nogmaals van harte te bedanken” aldus schepen Van De Maele.