Hoe zit het met 5G ?

5G veilingen brengen veel geld op

In dit leuke land zijn ze aan het twisten over de verdeling van de opbrengsten voor 5G, nog voor er ook maar één euro werd ontvangen. Intussen lopen we een technologische achterstand op die een weerslag heeft op de werkgelegenheid in alle domeinen.

Surrealistische deelregeringen

Wat in Zwitserland wel kon, blijkt in dit surrealistisch land onmogelijk. De veiling van het 5G spectrum bracht 380 miljoen Zwitserse Franken op, of 334 miljoen euro. Drie operatoren hebben een bod uitgebracht om frequenties te bekomen in volgende frequentiebanden : 700 MHz, 1400 MHz, 2,6 GHz en 3,5 GHz. Ze bekomen die frequenties voor een periode van 15 jaar en gaan er flink geld mee verdienen. Markant detail, de Zwitsers hadden verwacht dat die veiling niet meer zou opbrengen dan 220 miljoen Zwitserse Frank of 193 miljoen euro. Het bekomen bedrag ligt dus ruim boven de verwachtingen. 5G de opvolger van 4G, is nodig om de vorderingen in de technologie tijdig op te vangen. In Belgi ë werd door verschillende instanties aangeklaagd dat er enkel belangstelling is voor de centen en totaal geen interesse om deze technologie tijdig in te voeren, of anders gezegd “de kar voor het paard spannen”.

Waarom 5G ?

Om bij te blijven inzake automatisatie, om vanop afstand direct zonder vertraging een robot te bedienen, voor zelfrijdende voertuigen en om allerlei diensten aan te bieden, is 5G de ideale draadloze verbinding. Het zal mogelijk zijn om vanop afstand complexe heelkundige ingrepen uit te voeren met een robot, dit gebeurt nu al maar de chirurg bedient de robot ter plaatse. Met 5G moet de chirurg niet meer fysiek aanwezig zijn en kunnen ingrepen toch plaats vinden.

Evolutie is niet te stoppen

Met de huidige 4G is het mogelijk om   bij het doorsturen van gegevens een snelheid te bekomen van maximum 1 Gigabit/seconde. Het doorsturen verloopt binnen verschillende   milliseconden eens de verbinding werd tot stad gebracht. Bij 5G duurt het minder dan 1 milliseconde of 1/1.000 seconde om gegevens door te sturen. Met als voordeel dat er een snelheid kan worden gehaald van 20 Gigabit/seconde. Dit betekent doorsturen aan een snelheid van 20.000.000.000 bits per seconde. Om een voorbeeld te geven wat daarmee mogelijk is : een complete speelfilm kan in minder dan 2 minuten volledig worden ingeladen en bewaard. Op korte tijd komen we van heel ver met gebruik van de gsm. In 1983 werd mobiel bellen mogelijk in Amerika. De eerste 2G of draagbare zaktelefoons kwamen bij ons tot ontwikkeling in 1991 met Nokia. Met 5G zullen er wel meer gsm-antennes nodig zijn dan er nu al staan. Hoe hoger de frequentie, hoe minder ver het signaal draagt. Onvermijdelijk zullen er ook frequenties verdwijnen. 2G blijft er voor de gewone gsm’s om enkel te bellen, 4G blijft zeker bestaan voor smartphones samen met 5G. Experts verwachten dat de frequenties voor 3G op termijn zullen gebruikt worden voor andere zaken dan smartphone.

X