‘De gebruikers van het openluchtzwembad mogen niet het slachtoffer worden van het financieel wanbeleid van de afgelopen jaren.’ Een interview.


Geraardsbergen. Tijdens de gemeenteraad van januari besliste de gemeenteraad om de financiering van het openluchtzwembad stop te zetten. Actiegroep ‘Den dok blijft’ legt zich bij de beslissing niet neer en is vast van plan om de strijd verder te zetten. De actiegroep kondigt de komende maanden tal van prikacties aan. Er wordt ook gewerkt aan een businessplan om de gehele site den Bleek uit te baten. Burgemeester De Padt stelde een gesprek voor, maar de actievoerders willen eerst een stevig dossier uitwerken én een gesprek met het gemeentebestuur aangaan. Tot slot gaat hun bezorgdheid niet enkel uit naar den dok. Dit dossier staat symbool voor de totale verwaarlozing van het patrimonium in Geraardsbergen. Tijd voor een gesprek.

‘Den dok is tevens een sociaal gebeuren.’
Zondagmorgen. Ik ontmoet een aantal sympathieke en gedreven actievoerders. Paul Vanruysseveldt en Marleen Francq zijn de woordvoerders. Wat hen drijft? Paul is een lange afstandszwemmer en trekt al jaren baantjes in den dok. Hij was bijzonder verrast door de plotse sluiting van het openluchtzwembad te Geraardsbergen. ‘Toen ik het nieuws vernam heb ik me spontaan aangeboden bij de actiegroep Den dok blijft’, laat Paul weten.

Marleen is geboren en getogen in Geraardsbergen. Net als vele generatiegenoten heeft ze in den dok leren zwemmen. Ook deze zomer waagde ze een duikje te nemen. ‘Den dok is niet alleen een monument, maar tevens een sociaal trefpunt waar heel veel mensen elkaar ontmoeten. Door de sluiting van het openluchtzwembad gaat een deel van de sociale cohesie verloren. Andermaal worden de sociaal kwetsbaren het eerst getroffen. Gaan zwemmen in de Gavers is geen optie. Dit alternatief wordt al te makkelijk gehanteerd door de beleidsmakers, die het sociale weefsel, o.a. op het vlak van financi ële mogelijkheden en mobiliteit, niet echt lijken te kennen.’

Het financieel wanbeleid van de afgelopen jaren…
De Beiaard: ‘Wegens de oplopende investerings- en exploitatieonkosten gaat de stad den dok sluiten. Jullie vragen om het zwembad open te houden. Hoe gaan jullie de rekeningen betalen?’

De actievoerders: ‘Tot nu toe hebben we nog geen enkele informatie, door stukken ondersteund, ontvangen waaruit zou moeten blijken dat de kosten om den dok open te houden de pan uit swingen.   Het A4-velletje met wat losse cijfers kan men moeilijk ernstig noemen. We wensen ons eerst   goed te informeren over de uitbating van de afgelopen jaren. Net om die redenen hebben we het gesprek met de burgemeester Guido De Padt uitgesteld. We willen goed beslagen op het ijs komen.
Uiteraard hebben we een aantal idee ën. Waarom moet   de cafetaria enkel in het weekend worden open gehouden? Kan het niet wat commerci ëler en aantrekkelijker? Een goede uitbating van de cafetaria kan een opportuniteit vormen. De gebruikers van het openluchtzwembad mogen niet het slachtoffer worden van het financieel wanbeleid van de afgelopen jaren.’

DB: ‘Zijn er nog andere opportuniteiten om den dok open te houden?’

De actievoerders: ‘De site Den Bleek is in ontwikkeling. Er is niet alleen de jachthaven, maar eveneens de nieuwe sluis. Als die eenmaal zal klaar zijn, zal deze site een grote meerwaarde voor de stad betekenen. Den dok heeft een uitgebreid recreatief aanbod en kan op deze locatie een rol van betekenis spelen. Langs de Dender passeren heel wat voetgangers, fietsers, toeristen… Den Bleek zal een trekpleister vormen voor de wijde omgeving. De site kan verder worden ontwikkeld tot een volwaardig sport-, speel- en ontmoetingspark, met aansluiting op fiets- en wandelpaden. We zijn er rotsvast van overtuigd dat den dok een sociale én economische meerwaarde voor Geraardsbergen kan vormen. De bestuurders hebben al jaren de mond vol over de herwaardering van het stadscentrum, welnu het behoud van den dok vormt een goede aanzet. Dat is wel realistischer dan de in het verleden gelanceerde plannen rond een kabelspoor of het inzetten een watertaxi’s.’

‘We voelden ons als actievoerders geschoffeerd.’
DB: ‘De stad bevindt zich in financieel in erg nauwe schoentjes. Op een stevige financi ële injectie van de stad zullen jullie niet moeten rekenen.’

De actievoerders: ‘De stad hoeft niet de enige partner te zijn.   Bovendien is de sluiting van den dok een beleidskeuze. Waarom moest juist den dok sneuvelen? Het bestuur heeft al die jaren weinig moeite gedaan om tot een professionele uitbating van de site te komen. Integendeel. Het bestuur probeert de burger te laten geloven dat er een verscheurende keuze tussen den dok en het ziekenhuis moest worden gemaakt.   Dat is zeer populistisch. Men zwijgt wijselijk over de hervorming van het totale ziekenhuislandschap waarin de toekomst van het ziekenhuis moet worden gesitueerd.’

DB: ‘Hoe kijken jullie terug naar de actie voor en tijdens de gemeenteraad?’

Actievoerders: ‘De actie was positief, maar de houding van de burgemeester en de schepenen was   allesbehalve. We voelden ons als actievoerders geschoffeerd. Dat soort communicatie is totaal ondermaats. Het stadsbestuur vroeg   op geen enkel moment naar de mening van de burgers, noch via de sportraad, noch via de buurtcomit és. Er is geen inspraak, geen transparantie en nul democratie.   Het bestuur doet geen enkele moeite om de kloof tussen burger en politiek te dichten.   Onze actiegroep valt niet te marginaliseren. Ondanks de onheuse behandeling gaan we door.

Een businessplan voor de site
DB: ‘Welke pijlen hebben jullie nog op jullie boog?’

Actievoerders: ‘We plannen nog tal acties om het dossier in de belangstelling te houden. Er staat ook een gesprek met het bestuur op stapel, maar eerst moeten we een stevig dossier met een businessplan voor de site den Bleek opstellen. Intussen loopt de petitie door. Meer dan 1500 sympathisanten hebben reeds de petitie getekend. We blijven op dezelfde nagel kloppen tot wanneer de stad Geraardsbergen bereid is om den dok — en de sportfaciliteiten die ermee verbonden zijn — in al zijn glorie te herstellen.’

DB: ‘Jullie willen de actie ook in een breder plaatje situeren.’

Actievoerders: ‘We willen nog onderstrepen dat de actie voor het behoud van het openluchtzwembad ook symbool staat voor het behoud   van het stedelijk patrimonium. De teloorgang van het cultureel erfgoed in deze stad is stuitend. Kijk maar naar de abdijsite en nu dus ook het oudste openluchtzwembad van Vlaanderen. Dit moet stoppen. Het bestuur in Geraardsbergen moet haar cultureel patrimonium in ere herstellen. Het herstel en de opwaardering van de site den Bleek staat symbool voor gans Geraardsbergen.’

Julien Borremans