Wie wil kennismaken met GROS Zottegem?

De eerste vergadering van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, of kortweg GROS, neemt komende woensdag een enthousiaste doorstart in Zottegem.

“De GROS is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het beleid rond internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en fairtrade. De leden informeren, sensibiliseren en mobiliseren Zottegemnaren over internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ondersteunt de raad de Zottegemse verenigingen die zelf initiatieven nemen, en organiseert hij ook zelf campagnes en evenementen,” vertelt schepen Evelien De Both. “Er kan ook steun verleend worden in geval van acute noodtoestanden, zoals eind vorig jaar in Jemen en Congo. Zo draagt de GROS een steentje bij om te komen tot meer solidariteit en evenwichtigere verhoudingen in de wereld. Elke Zottegemse vereniging of individu met een werking rond deze thema’s kan een aanvraag doen om lid te worden van de GROS. Ook jongeren die op verkenning gaan in de derde wereld kunnen rekenen op steun,” gaat schepen De Both verder.

Kennismaking

“Wie graag kennismaakt met de GROS, is op 4 april om 19u30 welkom op de voordrachtavond in het Koninklijk Atheneum rond het thema waterschaarste. Meer info over dit infomoment en over de GROS vind je op www.zottegem.be.”, voegt schepen De Both er nog aan toe.

X