Nieuwbouw GO! Zottegem toonaangevend voor innovatief onderwijs

Leerlingen van de basisschool en het eerste middelbaar van de GO! campus Meerlaan in Zottegem kunnen vanaf januari 2021 terecht in een gloednieuw schoolgebouw.

Het ontwerp van de befaamde Deense Rosan Bosch Designstudie vertaalt de innovatieve visie van de scholengroep. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in samenwerking met architectenbureau B2Ai. De werken starten in het najaar van 2019.

Door de aanhoudende toename van het leerlingenaantal barst de campus van het KAZ bijna letterlijk uit zijn voegen en is extra ruimte een noodzaak. De oude paviljoenen en tijdelijke units waar de leerlingen van het lager onderwijs nu verblijven worden daarom vervangen door een nieuwbouw van ongeveer 4.400m ², waarin zowel de volledige basisschool als het eerste leerjaar van het secundair onderwijs ondergebracht zullen worden. Klassen maken plaats voor grotere ruimtes die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maakt in een flexibele en dynamische leeromgeving. De architecten voorzien in het gebouw onder meer een atrium, een didactische keuken, een theater en een turnzaal. Ook de buitenomgeving pakken ze grondig aan met een speelstraat en een buitenklas.

Deze nieuwbouw past helemaal in een vernieuwende pedagogische aanpak. Een aanpak waarin Scholengroep 20 vandaag al een voortrekkersrol speelt in verschillende GO! scholen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat het onderwijs van vandaag moet voorzien in persoonlijke trajecten, differentiatie en moet motiveren tot een leven lang leren, voorzien deze scholen in interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken. De leerkracht treedt hierbij op als coach.

Isabelle Truyen, algemeen directeur van Scholengroep 20 bevestigt dit: “Dit nieuwbouwproject draait niet enkel om het mooie design, het is vooral een instrument om onze vernieuwde pedagogische aanpak mee vorm te geven. De samenwerking met de Rosan Bosch Studio is voor ons een hele eer. Dit architectenbureau heeft al fantastische projecten gerealiseerd over de hele wereld.”

Ook de afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck is zeer enthousiast over de nieuwbouw en de innovatieve pedagogische aanpak die daarmee gepaard gaat: “Het GO! wil een voortrekkersrol opnemen in de noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs. Dit project is een gedroomd voorbeeld van hoe een nieuwbouw het pedagogische project van het GO! ondersteunt en zo elk talent tot zijn recht kan laten komen.”