Gemeenteraad Oosterzele: eedafleggingen, benoemingen, commissies, gemeentelijke vertegenwoordigers,…

Waarom niet eens een zitting van de gemeenteraad bijwonen? Op donderdag 28 februari om 20 u kan je in de raadzaal van het gemeentehuis de vergadering van de nieuwe gemeenteraad bijwonen. Op de agenda staat onder meer de eedaflegging van Elsy De Wilde als schepen. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Elsy De Wilde legde op maandag 28 januari 2019 tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad wel al de eed af als gemeenteraadslid maar werd door een Arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen meteen voor een maand geschorst. De vierde schepen Elsy De Wilde (CD&V) krijgt de bevoegdheden sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang. Raadslid Wilfried Verspeeten gaat zijn ontslag indienen en gaat zetelen in de Raad Bijzonder Comit é Sociale Dienst.
Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 28 januari 2019 eindigde het mandaat van tien gemeenteraadsleden. Ze krijgen een erkenning voor hun jarenlange inzet voor de gemeente Oosterzele. Nog een greep uit de goedgevulde agenda: de eedafleggingen van algemeen directeur Borchert Beli ën, adjunct — directeur Marijke De Meyer, het oprichten en goedkeuren van de commissies: algemeen beleid, verkeer, huisvesting, de aanstelling van gemeentelijke vertegenwoordigers in de vervoerregio Vlaamse Ardennen en vaststellen mandaten van vertegenwoordigers in Westlede, Imewo, Cipal, TMVW, Solva, Veneco, Ilva, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Wijk-werken4, Benedenschelde. De gemeenteraad neemt een princiepsbeslissing in de openbare verkoop van een restperceel in de Vierbunderstraat en bespreekt het parkeertoezicht plaatsen met beperkte parkeertijd, toetreding Europees Burgemeestersconvenant, participatie in project klimaatgezond Zuid — Oost — Vlaanderen en het subsidiereglement 2019 AGB De Kluize. Schepen Marleen Verdonck geeft toelichting over de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor het netwerk. In besloten zitting komt de benoeming van Elke Demeulenaere tot financieel directeur aan bod.       Reporter 17