Nieuw op Facebook : Topfans. Ook bij De Beiaard stromen de topfans toe

Vlaamse Ardennen, 26/02/2019 – Kreeg jij ook al een bericht van Facebook om ‘Topfan’ te worden van De Beiaard of een andere populaire pagina? Het blijkt een nieuw initiatief waarmee Facebook het communitygevoel wil aanwakkeren.

Terwijl de eerste redacteur van De Beiaard een uitnodiging kreeg om de badge te gebruiken op de Facebook pagina, bleken al meerdere lezers Topfans te zijn. Dat is fantastisch! Vandaag zien we een golf aan topfans toestromen. Natuurlijk,… alleen zij krijgen de titel, die regenmatige bezoekers zijn van Facebook pagina.

https://www.facebook.com/pg/debeiaard/community/ : Op deze pagina krijg je een overzicht van de berichten van ‘vrienden van De Beiaard’. De redactie heeft hierop geen zeggenschap. Het is een initiatief van Facebook dat de positie van het product ‘Facebook’ moet versterken.


Wie zien we op deze pagina opduiken?

Heel wat gekende gezichten uit de Vlaamse Ardennen, mensen waarvan we weten dat ze De Beiaard genegen zijn. En enkel die mensen die er voor kiezen om het ‘Topfans’ loge naast hun naam te zien verschijnen zijn zichtbaar.

Het is fijn om te merken hoeveel mensen dermate deugd uit halen uit De Beiaard dat ze zich als Topfans kenbaar te maken op onze facebook pagina.

Om de eindredactie te ontlasten, laat van je horen bij deze redacteur: Carl Nys, via sjarelklak@gmail.com.

Wat maakt De Beiaard aantrekkelijk? Wat verwachten jullie nog meer in de toekomst? Ben je al lezer sinds het ‘papieren tijdperk’ of ontdekte je De Beiaard pas via zijn website en sociale media? Kennen jullie de verschillende Facebookpagina’s van al de regio’s waarop De Beiaard zich richt?

Ook valt het op dat anderstaligen de facebook pagina van De Beiaard volgen.

We nodigen ook jullie uit om van je te laten horen. Wie zijn deze lezers en wat maakt een medium als De Beiaard aantrekkelijk voor andertaligen? We vermoeden dat het dezelfde reden is als voor al die anderen : weten wat er in de regio omgaat, voeling hebben met de streek.

Sjarel Klak