©Sophie Richez - Renovatie Denderbrug

Renovatie Denderbrug (N28) in Ninove

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 18 maart met de volledige renovatie van de brug in de Koning Boudewijnlaan (N28) over de Dender in Ninove. De bovenkant en de onderkant van de brug worden aangepakt. Alle verkeer rijdt vanaf dan over één rijstrook in elke richting. Fietsers worden omgeleid. Weggebruikers houden best rekening met vertragingen tijdens de spitsuren. De werken starten op 18 maart en duren tot eind november 2019.

Wat houden de werken in?

Op maandag 18 maart begint de aannemer met de volledige sanering van de Denderbrug in de Koning Boudewijnlaan (N28) in Ninove. Aan de bovenkant van de Denderbrug komt er nieuwe asfalt en een nieuwe waterdichting. Ook de brugdekvoegen, de brugranden en de brugleuningen worden vernieuwd. Langs de onderzijde van de brug wordt het beton hersteld en brengt de aannemer een beschermende coating aan. De werken lopen tot eind november 2019.

Timing

Van maandag 18 maart tot november 2019

Hoe rijdt het verkeer?

De werken gebeuren in twee fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tot aan de zomer werkt de aannemer op de rijrichting Aalst. Na de zomer wisselt hij van kant en werkt hij op de rijrichting Meerbeke. Dit betekent voor het verkeer dat er slechts één rijstrook beschikbaar is voor de beide richtingen tijdens de volledige duur van de werken.

  • Alle verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting.
  • Voor de veiligheid rijdt het fietsverkeer tussen de twee kruispunten om in de beide richtingen via de Fabriekstraat, D ésir é De Bodt-kaai, Oude Kaai, Mallaertstraat en Nederwijk.