Goed weer was niet zo goed voor Batibouw

Daling met 10 % tegenover verleden jaar

Dit jaar bezochten 257.000 belangstellenden de grootste bouwbeurs van het land. Een daling met ruim 10 % in vergelijking met vorig jaar. Het goede weer met temperaturen tot ruim 18 °, had ongetwijfeld zijn weerslag op het dalend bezoekersaantal. Potenti ële bezoekers verkiezen met het goede weer veeleer een terrasje, in plaats van de standen op Batibouw te bezoeken. Zelf gemerkt dat er op de professionele dagen veel minder vakmannen de beurs bezochten. Met het goede weer en langer daglicht is het interessanter om bouwwerkzaamheden uit te voeren en geld te verdienen in de plaats van rond te kuieren op Batibouw.

De weerslag van internet en digitalisering

De digitalisering en de mogelijkheid om informatie op te zoeken langs het internet, zal zeker de terugloop van een deel bezoekers verklaren. Niet iedereen voelt zich geroepen om een gesprek aan te knopen met fabrikanten. Sociale media en de informatie verstrekt door “specialisten”   die dan nog   in veel gevallen onjuist is,   belet niet dat velen er toch geloof aan hechten in plaats van de echte specialisten op Batibouw te contacteren.

Schuldgevoel bij toekomstige bouwers ?

De betonstop en het herhaald verklaren dat bouwers van een open bebouwing, halfopen bebouwing of gesloten bebouwing klimaatonvriendelijk zijn, is evenmin bevorderlijk voor de bouwintenties   van de particulieren. Nu moet plots iedereen zijn intrek nemen in een appartement. Een individuele bouwer kan zelf voor allerlei contacten zorgen vanaf de architect tot en met de aannemer . Nu zijn het kapitaalkrachtige bouwpromotoren die grote appartementsblokken neerpoten of een woonwijk bouwen. De creativiteit verliest het van het grove geldgewin met grootse projecten.

Andere formule volgend jaar  

Batibouw 2020 zal nog 9 dagen beslaan in plaats van de huidige 11 dagen. In 2020 begint Batibouw op zaterdag 29 februari en duurt tot en met zondag 8 maart. Voor de professionelen is voorzien in toegang op alle beursdagen volgens een nieuwe formule. Om de huidige trend te volgen zullen de organisatoren meer inzetten op vastgoed in zijn geheel. Individueel bouwen is op de terugweg. Sleutel op de deur en standaardwoningen samen met meer   appartementsbouw is de nieuwe trend . Ook de Vlaamse bouwpremies die in vergelijking met vroeger er sterk op achteruit gingen, dragen niet bij tot laaiend enthousiasme om zelf het initiatief te nemen voor nieuwbouw of verbouwing. De grote stijging van het aantal bouwaanvragen verleden jaar is grotendeels te verklaren door de lage bouwrente, de vrees voor de betonstop en het fors duurder worden van de woningbouw. Door elk jaar bijkomend   steeds maar nieuwe regeltjes en verplichtingen op te leggen aan de bouwers, haken de individuele bouwers af ten voordele van groepsbouw.