Melle: De Heidestraat tijdelijk afgesloten wegens kappen bomen.

Persbericht:

Het gemeentebestuur van Melle gaat in samenspraak met KARUS tussen 12 en 16 maart 2019 over tot de kappen van 12 eiken in de Heidestraat. De straat wordt daarom ook gedurende die periode afgesloten.

De bomen in kwestie zijn aangetast door zwammen en sommigen vertonen ernstig houtrot. Een aantal helt sterk over naar de gebouwen van Karus en twee waren er eerder al omgewaaid waarbij één boom bijna op de gebouwen van Karus was beland. Van een andere eik is de kruin al afgeknakt en bovendien hadden de bomen langs de straatkant geen goede verankering meer omdat de wortels waren doorgezaagd voor de aanleg van een gasleiding. De verzekeringsmaatschappij drong aan op dringende actie om schade bij Karus te voorkomen.
Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om 12 bomen nog te kappen voor één april. Dan begint namelijk de zogenaamde ‘schoontijd’, een periode waarin er niet in bos mag gewerkt worden om fauna en flora niet te verstoren bij belangrijke activiteiten zoals bijvoorbeeld het broeden van vogels.
In samenspraak met Karus wordt voorzien in een heraanplant. Deze zal gebeuren in het najaar.
Omwille van deze werken zal de Heidestraat tijdelijk afgesloten zijn. De wegomlegging zal lopen via de Scheldeweg — Geraardsbergsesteenweg — Gontrode Heirweg – Caritasstraat. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de grachten uit te voeren.
Informatie
Leen Voet, dienst Milieu, Gemeenteplein 1, 9090 Melle
Tel. 09 210 07 57 | e-mail milieudienst@melle.be