Merelbeke, uitreiking cheque aan vzw Kinderharten en Christoforus gemeenschap uit Munte

De nationale voorzitter Dhr. Maes Rudy en de nationale ondervoorzitter Dhr. Asselman Yves van de Koninklijke Maatschappij voor dragers van eretekens en medailles van Belgi ë, reikte een cheque uit van 2.300€ voor de VZW Kinderharten  en  Christoforus gemeenschap uit Munte.

VZW Kinderharten.

VZW Kinderharten is een vereniging die zich jaarlijks inzet voor het andersvalide kind. Dit doen ze door het organiseren van een kleiduivenschieting, waarvan een deel van de opbrengst naar diverse goede doelen gaat.

 

Christoforus gemeenschap Munte.

De Christoforus gemeenschap is een sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De sociaaltherapie is gebaseerd op de antroposofische mensvisie van Rudolf Steiner (1861-1925) waarin de lotsverbondenheid met de ander een belangrijke plaats inneemt. Er wordt gezocht naar ieders individuele kwaliteit en eenieder krijgt ontwikkelingskansen. Ook de naaste omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking — ouders, verwanten, vrienden- speelt hierin een fundamentele rol, en zij participeren op alle niveaus van de voorziening. De verwantschap met alle leven rondom ons wordt zichtbaar gemaakt in de respectvolle omgang met planten, dieren en materialen en de keuze voor ecologische en biologische materialen, processen en voeding. Een levendige uitwisseling met de omgeving zorgt ervoor dat de gemeenschap ook actief deel uitmaakt van het sociale, economische en culturele netwerk van onze maatschappij. Het is vanuit deze integratiegedachte dat de levensloopbegeleiding van de volwassenen gebeurt en dat hen een zinvol levensperspectief wordt aangeboden. Drie pijlers zijn hierbij van belang: het wonen, het werken en het uitbouwen van een sociaal cultureel leven.