Het beleidsrapport staat integraal te lezen op de website van de gemeente Herzele

Herzele wil inzetten op fietspaden, interne organisatie en aantrekkelijke kern

 

Het beleidsrapport staat integraal te lezen op de website van de gemeente Herzele

Op de Herzeelse gemeenteraad van woensdag 27 februari 2019 werd het budget 2019 goedgekeurd voor gemeente en OCMW.

“Het budget 2019 is het laatste van het lopende meerjarenplan”, zeggen Jan Van Damme, schepen van Financi ën, en Hilde Van Impe, schepen van Sociale zaken. “Vanaf 2020 start een nieuwe cyclus van zes jaar. Het jaar 2019 is dus in termen van financieel beleid, in zekere zin, een overgangsjaar. Al wil dat niet zeggen dat er al geen accenten zichtbaar zijn in het budget.”

Belastingen blijven ongewijzigd

Na enkele jaren waarbij er geen leningen werden opgenomen, worden er nu opnieuw leningen ingeschreven, maar de doelstelling blijft overeind: het verminderen van de leningslast met 20% tegen het einde van de bestuursperiode. De belastingen blijven ook in 2019 ongewijzigd.

Klimaatvriendelijke en veilige mobiliteit

De fietsers en voetganger blijven niet op hun honger zitten:

  • Heraanleg van diverse voetpaden (60.000 euro)
  • Erelonen voor het onderzoeken van een fietspad langs de spoorweg van Hillegem tot Borsbeke (10.000 euro)
  • Fietsenstalling aan Sportpark De Steenoven en Sportpark De Vrede (29.000 euro)
  • Verbinding Ternatstraat naar Veldstraat en Brielstraat (30.000 euro)
  • Verbinding Lindestraat richting Sint-Rochusstraat (15.000 euro)
  • Fietssuggestiestrook Ressegemstraat (deel richting Aaigem) (10.000 euro)

Nieuwe locatie voor buitenschoolse kinderopvang

Het uittekenen van een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang, eventueel gekoppeld aan ruimte voor verenigingen, staat al ingeschreven in het budget. Er wordt 10.000 euro voorzien om een ontwerper aan het werk te stellen.

Integratie gemeente en OCMW

Door de integratie van gemeente en OCMW is het sociaal beleid in beide besturen verankerd. De toelage aan het OCMW wordt met 50.000 euro verhoogd ten opzichte van 2018: van 1.600.000 euro naar 1.650.000 euro. De uitdaging voor het OCMW bestaat erin om in 2019 uitwerking te geven aan het nieuwe decreet Lokaal sociaal beleid.

Aantrekkelijke kern

Na de studie van Solva die in 2018 het handelskerngebied van centrum Herzele in kaart bracht en een aantal strategische keuzes voorstelde op korte en middellange termijn, is het belangrijk om hieraan uitwerking te geven. Het jaar 2019 wordt het jaar van overleg en participatie en het inwinnen van gespecialiseerd advies. Daarom werd hiervoor een bedrag van 10.000 euro ingeschreven in het budget.

Investeringen in cultuur, sport en onderwijs

Investeringen in cultuur, sport en onderwijs zijn een vaste waarde in onze gemeente:

  • Kleedkamers (250.000 euro) en energiezuinige verlichting (70.000 euro) voor Sportpark DeTramzate (250.000 euro)
  • Investeringstoelage voor de Griffoenen in Steenhuize (25.000 euro) en matten voor twee tennisterreinen (25.000 euro) aan Sportpark De Steenoven.
  • Aankoop van de Brevier in Borsbeke (2.750.000 euro) om het gemeentelijke onderwijs in te huisvesten
  • Online reservatiesysteem voor materialen en lokalen (18.000 euro)

Verkoop van gebouwen

Het gebouw van de voormalige strijkwinkel (Groenlaan 31) en de loft boven De Wattenfabriek (Solleveld 35), waar de dienstenonderneming van PWA gehuisvest was, worden verkocht. Beide gebouwen zijn eigendom van het OCMW, maar de opbrengst wordt getransfereerd naar de gemeente.

MEER INFO

De beleidsrapporten over het budget van gemeente en OCMW staan integraal gepubliceerd op onze website.