dagelijks bestuur sportraad Lierde

Nieuw dagelijks bestuur van Lierdse sportraad trad aan.

dagelijks bestuur sportraad Lierde
Vanessa De Pelecijn (sportfunctionaris), Enzo Van Den Kerckhove, Antoine De Cock, Clement Van De Vijver, Ronny Dekens, Kurt De Gelas, Antoine Van De Maele (schepen van sport)

De Sportraad Lierde telt achttien aangesloten clubs en verenigingen en binnen de Algemene Ledenvergadering dienen normaliter vijf vertegenwoordigers verkozen te worden die het Dagelijks Bestuur vormen.

Daar er zich juist het vereiste aantal kandidaten aandiende werd er geen algemeen vergadering samengeroepen en werden ze de facto als verkozen aanzien.

Zoals gebruikelijk werden onderling de functies verdeeld

Het nieuwe dagelijks bestuur

Voorzitter: Kurt DE GELAS – wielerclub de Moedige Wielrijders

Ondervoorzitter: Ronny DEKENS – voetbalclub FC Bonanza

Secretaris / communicatieverantwoordelijke: Enzo VAN DEN KERCKHOVE – voetbalclub VCE Deftinge”  

Penningmeester: Antoine DE COCK – volleybalclub Sporting Sint Jan Hemelveerdegem

Sportco̦rdinator: Clement VAN DE VIJVER Рjoggingclub Jogging Sportief Lierde

Voor meer info i.v.m. de Gemeentelijke Sportraad Lierde klik op deze link: http://www.lierde.be/website/20-www/26-www/333-www.html

sportraad Lierde dagelijks bestuur