St éphan Bourlau: ‘De grootheidswaan van dit stadsbestuur brengt ons op de rand van de financi ële afgrond.’ Open VLD reageert.


Geraardsbergen. Volgens gemeenteraadslid St éphan Bourlau van het Alternatief staan de gemeentelijke financi ën er barslecht voor en stevenen we op een faillissement van de stad af. Bourlau verwijst daarvoor naar de enorme schuldenberg van de stad Geraardsbergen — 61.422.070 euro — maar ook naar ‘de megalomane bouwplannen’ die de Geraardsbergse belastingbetaler een financi ële kater zullen bezorgen. Schepen Kristin Vangeyte en schepen V éronique Fontaine reageren.

‘De stad heeft afgelopen jaren vele miljoenen euro moeten lenen om alle facturen te betalen,’ laat St éphan Bourlau van het Alternatief verontwaardigd weten, ‘De toestand van de begroting is catastrofaal. De schuldenberg bedraagt nog steeds meer dan 61 miljoen euro. De Intrestvoeten liggen historisch laag, maar wat als die plots gaan stijgen? Dan stevenen we op een faillissement af.’

Megalomane bouwwoede
St éphan Bourlau klaagt al geruime tijd de ‘grootheidswaan’ van dit stadsbestuur aan. ‘We leven ruim boven onze stand’, laat hij weten. De stad bouwt momenteel een sporthal aan de Veldmuis — begroot op 5 miljoen euro — en een kenniscentrum — geraamd op 7,5 miljoen euro — dat de huidige bibliotheek in de Gasthuisstraat moet vervangen. Volgens Bourlau zullen deze projecten verschillende miljoenen euro meer kosten dan begroot. Bourlau: ‘De megalomanie van dit stadsbestuur brengt ons op de rand van de financi ële afgrond.’

‘De sporthal aan de Veldmuis kost nu al meer dan een miljoen euro extra dan begroot, terwijl we ons de vraag moeten stellen of dit project wel nodig was. Het KTA Geraardsbergen plant een bouw van een sporthal. Waarom heeft de stad niet met het KTA onderhandeld om te onderzoeken of ze niet samen een sporthal konden bouwen en runnen? Dat zou ons heel wat geld hebben bespaard. Ik wil er ook op wijzen dat de sporthal van het KTA op nog geen kilometer van de   Veldmuis zal staan.’

De bouw van het kenniscentrum wordt een Griekse tragedie.
St éphan Bourlau heeft ook vragen bij het nieuwe kenniscentrum. ‘Uit goed ingelichte bronnen heb ik vernomen dat er binnen de Open VLD spanningen zijn omtrent dit kenniscentrum. Heeft Geraardsbergen dergelijk mastodont van een kenniscentrum nodig? Dit gebouw is veel te groot voor eens stad als Geraardsbergen. Had het niet wat bescheidener gekund? Zoals het budget er nu voorstaat, zal de stad het gebouw niet kunnen afwerken. Het wordt een Griekse tragedie. Alleen het bibliotheekgedeelte zal klaar zijn. Dan zullen de centen op zijn. Eerst zal de huidige bibliotheekgebouw in de Gasthuisstraat moeten worden verkocht. Maar zolang de bib daar gehuisvest is, is dat wel erg moeilijk. De extra kosten van dit project lopen in de miljoenen. Schandalig.’

‘De meerkost van het kenniscentrum blijft binnen de normen.’
Kristin Vangeyte — schepen van o.a. dienstencentrum — reageert verbolgen op de uitspraken van St éphan Bourlau. Volgens de Vangeyte vormt het multifunctionele gebouw een wissel op de toekomst. Het gebouw omvat niet alleen een bibliotheek in de meest brede betekenis van het woord. Er zal ook een archief in worden ondergebracht. Organisaties zullen ook de ruimte krijgen om activiteiten en voordrachten te organiseren. Bovendien zal het gebouw bijna energieneutraal zijn.

Vangeyte geeft toe dat dit gebouw wat meer zal kosten, maar: ‘Dit brengt uiteraard een niet te verwaarlozen meerkost met zich mee. De percentages van de meerprijzen in het algemeen zijn perfect binnen de normen. De oude bibliotheek in de Gasthuisstraat zal niet moeten worden verkocht om de nieuwe in te richten.’

Volgens schepen Vangeyte was St éphan Bourlau perfect op de hoogte in verband met het financi ële reilen en zeilen van dit gebouw. ‘Er werden nochtans verschillende financi ële commissies georganiseerd voor alle raadsleden, waar de uitleg meer dan duidelijk was. Ook de architect  gaf bij de start van de werken een gedetailleerde toelichting, ook wat betreft de meerkost voor een BEN-gebouw.’

‘De nieuwe sporthal aan de Veldmuis brengt tal van opportuniteiten met zich mee.’
Schepen V éronique Fontaine — sport, economie en tewerkstelling — geeft toe dat de sporthal extra kosten met zich mee zal brengen. ‘De extra uitgaven voor de sporthal hebben voor een deel te maken met onvoorziene werken zoals het verwijderen van grond met asbest en het gebruik van extra versterkt beton in sommige palen wegens te drassige gronden.’

Daarnaast wijst schepen Fontaine er op dat de plannen van het KTA om een sporhal te bouwen niet compatibel waren met de onze. Daar waren in het verleden reeds gesprekken over. De bouw van een extra sprothal op de Veldmuis brengt een aantal voordelen met zich mee. ‘Door onze infrastructuur te bundelen, kunnen we onder meer effici ënter gebruik maken van ons personeel. Daarnaast gaan we nu over 1 cafetaria beschikken en over een ruimte die groot genoeg is om zeer grote evenementen (zoals bv het Belgisch kampioenschap sportschieten) naar onze stad te trekken.’

Julien Borremans