Geraardsbergse scholieren stralen vooral ‘klimaatmarsmoeheid’ uit.


Geraardsbergen. Woensdagvoormiddag 13 maart verzamelden een bonte stoet van leerlingen zich aan de trappen van het stadhuis. De Geraardsbergse secundaire scholen – goed voor 3000 leerlingen – konden amper de helft van de leerlingen overtuigen om aan de klimaatactie deel te nemen. Bij de aanwezigen was de bezieling ver te zoeken.

Burgemeester Guido De Padt kreeg van een delegatie leerlingen een charter met enkele klimaateisen overhandigd: ‘Een propere Dender, betere fietspaden, beter openbaar vervoer, minder verkeer aan de schoolpoorten…’ De helft van de leerlingen nam deel aan de mars naar de markt van Geraardsbergen. De andere helft bleef om diverse redenen op school. Onder de aanwezigen was er weinig begeestering merkbaar.

Het enthousiasme voor dit initiatief beperkte zich tot enkele honderden leerlingen. Een aantal aanwezigen merkte op dat het klimaat al voldoende in de belangstelling komt en dat er al voldoende klimaatmarsen zijn geweest. Filip Santens – directeur van het Sint-Catherinacollege – maakte gewag van een ‘overkill’.

Julien Borremans